Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1934-12-14

Recipient

Egon Östlund

Document content

Awaiting summary

Transcription

birkerød d. 14-12-34

hr. ingeniør e østlund,

nu er det i orden med gösta adrian nilsson! en praktisk ting: jeg vil foreslaa dem at tegne en all risk assurance for alle billederne i halmstad der gælder fra afrejse og under hele udstillingstiden til hjemkomsten, da en saadan løbende assurance bliver langt billigere, end hvis de først skal tegne for transport, siden for udstillingen o.s.v.

og saa vilde jeg gærne spørge ingeniøren, om de ikke kunde tænke dem at introducere halmstadgruppen gennem et par ord i kataloget - ½ side eller deromkring? men da vilde jeg venligst bede dem tilsende mig manuskript hertil senest d. 22de dec.

noget andet jeg har tænkt paa: udstillingen har fernisering mandag aften d. 14de jan. og hertil vil naturligvis blive indbudt det svenske og norske gesandtskab, og jeg har tænkt paa at holde en lidt højtidelig aabning. selv introducerer jeg alle gæsterne i en tale, men syntes det vilde være meget festligt om de vilde holde en kort tale ogsaa og heri fortælle lidt om halmstadgruppen. kunde de tænke dem saaledes at støtte udstillingen og dermed forhøje aftenen? [Ord overstreget]

med hilsener deres

ærbødige

vilh. bjerke-petersen.

Facts

PDF
Letter

Dansk

Birkerød

Betegnet på brevet f.o.:

birkerød d. 14-12-34

Halmstad

Den ledsagende kuvert recto:

hr. ingeniör
e. östlund
halmstad [understreget]
sverige.

Egon Östlunds arkiv. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.