Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1934-12-30

Sender

Egon Östlund

Document content

Awaiting summary

Transcription

birkerød d. 22 - 12 - 34

hr. ingenior e. östlund

tak for alle anmeldelsesblanketterne (undtagen carlssunds).

udenfor udstillingens bygning findes 4 plakatsøjler, jeg synes det vilde være morsomt om hvert land fremstillede en af disse - jeg skriver derfor til dem for at bede dem være venlig og spørge en af halmstadgruppen om at lave en plakat for den svenske afdeling. plakatens text bør da være: [ord overstreget] sverige: eller svenske kunstnere: gösta adrian-nilsson, halmstadgruppen: (alle navnene) og desuden de 3 øvrige udstillere, anden text er ikke her nødvendig da vi desuden har to meget store plakattavler hvorpaa dato og besøgstider staar bekendtgjort. de 4 plakater skal være 60x90 cm. den idé med at en svensk kunstner maler den ene er naturligvis kun tænkt i det øjeblik det har interesse for en af kunstnerne. nu kan de jo tale med malerne om det. saafremt ingen har lyst til arbejdet maler vi alle fire her i danmark.

saa vilde jeg gærne spørge ingeniøren om der findes mennesker i f.eks. malmø, helsingborg eller andre steder som man bør sende indbydelse til og hvilke aviser, tidskrifter og lignende der skal have kort til udstillingen.

[Side 2]

2

saafremt de vilde give mig oplysninger om disse forhold vilde jeg være dem meget taknemmelig. jeg har i dag faaet bevilget penge af ny carlsberg fondet til fragt og assurance af de franske billeder det letter jo udstillingen en del hvilket jo ogsaa er til fordel for halmstadgruppen.

nu vil jeg ønske ingeniør østlund en god jul

med de bedste hilsener

deres

ærbødige

vilh. bjerke-petersen

p.s.

saafremt svenskerne vil bidrage med nogle linier til forord i katalogen maa jeg bede om at faa dette tilsendt inden nytaar.

[Med Egon Östlunds håndskrift:]

Avskrift [dobbeltunderstreget]
Svar 30/12-34

Konstn. Her V B-P
Birkerød [understreget]

Nu har Carlsund sent omsider meddelat att han icka kan deltaga, på grund av att han genom sitt skriftställeri varit förhindrad slutföra påbörjade målningar.

[...] plakat upplagande [namnan?] på de svenska konstnäre har Thorén åtagit sig att utför.

Beträff. namn på personer i Sverige till vilka inbjudan till utställn. skall sändas, återkommer jeg om några dager, [enår?] jeg i den saken ärer [vill?] [konfererra?] [med?] konstnärene -

jeg hade i dag brev från Erik Olson, dari han omtaler begräsligheterna med [fransmännans?] deltagende. Det vore fatalt om deres deltagende omöjliggjördes. Dette så mycket mer som jeg [tillskrivit] bl.a. professor Romdahl och Doktor Hoppe angående utställningens överflyttning til Sverige och därvid angivit att Dali, Picasso, Klee, Max Ernst m fl skulle deltaga. Jag vore

[Side 3]

tacksamm få ett meddelande i saken så snart som allt är fullständiga klart. Dette också med hensyn till att jeg [ännar?] meddela en del tidningar något om utställningen.

I förhoppning om att allt skall ordna sig på bästa sätt tillönsker jeg ett gott nytt år

[...]

E.Ö.

Facts

PDF
Letter

Svensk

Egon Östlunds arkiv. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.