Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1934-12-18

Modtager

Egon Östlund

Dokumentindhold

Udstillingen "international kunstudstilling. kubisme = surrealisme" på Den Frie Udstillingsbygning i København fra d. 15. januar - d. 28. januar 1935.

Transskription

d. 18 - 12 - 34

hr. ingeniör e. östlund,

tak for deres kort, jeg tænkte naturligvis paa alle [understreget] de svenske deltagere - jeg tænkte et par ord om den plads disse svenske kunstnere indtager i kunstlivet i sverige. en i halmstadgruppen eller g.a.-n. kunde maaske ogsaa skrive det. vil de ikke ordne med det for mig, anmode en af deltagerne eller selv skrive et lille stykke om det nye i svensk kunst eller lignende.

med venlig hilsen

deres

ærbødige

vilh. bjerke-petersen.

[Med Egon Östlunds håndskrift:]

22/12-34

Konstn. Hr Vilh B-P

Jeg bifogar härm. 2 fotos av E. Ths Tavlor "Figurer på strand" och "I havets härhet"

Carls. har ännu ej hörts av. varför jeg antager att han ej [änner?] deltage

På gr. av att jeg icke kännar til Österbloms - och icke heller GANs sista - produktion, anser jeg mig ikke kunna skriva något för katalogen

Jeg har frågat H-grs medlemmer (utan Erik O) men de anse sig icke heller kunna göra det.

Med tillönskan om en trevlig jul hälsar jeg å allas i Hdgruppens vägnar

Ing östlund

Fakta

Brev

Dansk

Brevet er ligeledes registreret i denne kildesamling i forbindelse med brevets ledsagende brevkoncept skrevet f.n. fra Egon Östlund til Vilhelm Bjerke-Petersen, dateret d. 22. december 1934. Brevkonceptet er således registreret to gange: En gang som ledsagende brevkoncept til Vilhelm Bjerke-Petersens brev (denne registrering) og en gang som selvstændigt brevkoncept.

De pågældende navne i Egon Östlunds brevkoncept er kun registreret i forbindelse med brevkonceptet som selvstændigt brev og ikke i forbindelse med registreringen af Vilhelm Bjerke-Petersens brev (denne registrering).

Halmstad

Den ledsagende kuvert recto:

[Med Egon Östlunds håndskrift:] 18/12-34

[Med Vilhelm Bjerke-Petersens håndskrift:] hr. ingeniör
e. östlund
halmstad [understreget]
sverige.

Egon Östlunds arkiv. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.