Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1934-11-28

Modtager

Egon Östlund

Dokumentindhold

Udstillingen "international kunstudstilling. kubisme = surrealisme" på Den Frie Udstillingsbygning i København fra d. 15. januar - d. 28. januar 1935; Konflikten med "linien" v. Ejler Bille og Richard Mortensen.

Transskription

birkerød d. 28-11-34

hr. ingeniör e. östlund,

blot et par ord for at meddele dem den glædelige nyhed at det nu er i orden med det franske kunstblad "minotaure" saaledes at vi til udstillingen faar en kollektion af surrealister fra paris - picasso, max ernst, dali, miro, klee og andre. det skal nok blive en straalende udstilling. jeg vil benytte lejligheden til at bede de svenske malere hvis de fra "linien" skulde modtage opfordring til at sende fotografier eller udtalelser om ikke [understreget] at sende dette, de kan jo begrunde det med at det materiale de besidder skal bruges til udstillingens katalog. "linien" har nemlig til hensigt som de vil se i sidste nummer at lave et "udstillingsnummer" som konkurrance til kataloget, hvilket vil betyde noget for udstillingen økonomisk. naar udstillingen først er aabnet kan de jo lave hvad de vil af anmeldelser o.s.v.

med venlig hilsen deres

ærbødige

vilh. bjerke-petersen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Birkerød

Betegnet på brevet f.o.:

birkerød d. 28-11-34

Halmstad

Den ledsagende kuvert recto:

[Med Egon Östlunds håndskrift:] 28/11-34

[Med Vilhelm Bjerke-Petersens håndskrift:] hr. maskiningeniör
e. östlund
halmstad [understreget]
sverige.

Egon Östlunds arkiv. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.