Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1934-11-14

Modtager

Egon Östlund

Dokumentindhold

Udstillingen "international kunstudstilling. kubisme = surrealisme" på Den Frie Udstillingsbygning i København fra d. 15. januar - d. 28. januar 1935.

Transskription

[F.o.t.v. med Egon Östlunds håndskrift:] Brevkort avsänt 16/11-34

[Med Vilhelm Bjerke-Petersens håndskrift:] adr. birkerød [understreget] d. 14-11-1934
kildedalsvej 21 [understreget]

hr. ingeniør e. østlund,

nu har jeg endelig faaet udstillingen bragt i orden igen. jeg maatte personlig overtage arangementet. udstillingen har saaledes nú intet med "linien" at gøre. ("linien" kommer desværre rimeligvis til at gaa ind da de nuværende redaktører [tre ord overstreget] ikke kan klare det økonomisk, jeg kommer da formentlig til at starte et nyt blad). men udstillingen vil blive gennemført ganske som den er planlagt med de samme deltagere (muligvis vil en enkelt udtræde) til gengæld har vi faaet nye folk med blandt andet en udmærket tysk maler der har mattet rejse fra tyskland og nu bor i københavn. jeg haaber ogsaa at vi skal faa de franske surrealister med. jeg skriver nu til dem for at sikre mig at mit forrige brev ikke har faaet dem til at opgive eller miste troen paa den kommende udstilling. den ligger nu fuldstændig fast [fem ord understreget]. betingelserne for halmstadgruppens deltagelse bliver de samme. jeg beder dem derfor snarest skrive til mig og bekræfte halmstadgruppens

[Side 2]

2

deltagelse under de lidt forandrede forhold, der jo intet vil betyde for udstillingen som saadan. jeg vilde synes det var morsomt og værdifuldt om vi ogsaa kunde faa de andre med som der var tale om. i hvert fald deltager vel gösta adrian nilson? jeg beder dem venligst om de [understreget] vil ordne med dennes deltagelse saaledes at gösta adrian nilsons billeder bliver sendt med halmstadgruppens eller direkte fra stockholm.

jeg beder dem saa hurtigt som muligt at meddele mig om kun halmstadgruppen eller ogsaa de andre kunstnere kommer til at deltage af hensyn til pladsen.

jeg beder dem undskylde den ulejlighed jeg formoder de har haft i anledning af den uheldige episode, jeg er blot glad for at det har lykkedes mig alligevel at gennemføre udstillingen.

kunde ikke en af malerne komme et par dage til københavn saa var det lettere at aftale alt? jeg kan nemlig vanskelig faa tid til at komme til halmstad.

med haab om snarest at høre fra dem, med hilsener til malerne og de venligste hilsener til ingeniør østlund

deres ærbødige

vilh. bjerke-petersen.

[Med Egon Östlunds håndskrift:] Vänd

[Den ledsagende kuvert verso med Egon Östlunds håndskrift:]

Betr. GAN Tiden? Utställn. i Oslo.
Gruppens surrealism

Fakta

PDF
Brev

Svensk, Dansk

I Vilhelm Bjerke-Petersens brev omtales en tysk maler, som skal deltage på udstillingen. Den omtalte maler er Erwin Graumann, som deltager på "international kunstudstilling. kubisme = surrealisme" med i alt 10 malerier, jf. katalogets nr. 37 - 46. Erwin Graumann er i kataloget benævnt Erni Graumann.

Birkerød

Betegnet på brevet f.o.:

adr. birkerød [understreget] d. 14-11-1934
kildedalsvej 21 [understreget]

Halmstad

Den ledsagende kuvert recto:

[Med Egon Östlunds håndskrift:] 14/11-34

[Med Vilhelm Bjerke-Petersens håndskrift:] hr. maskiningeniør
e. östlund
halmstad [understreget]
sverige.

Egon Östlunds arkiv. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.