Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1934-12-10

Afsender

Egon Östlund

Dokumentindhold

Udstillingen "international kunstudstilling. kubisme = surrealisme" på Den Frie Udstillingsbygning i København fra d. 15. januar - d. 28. januar 1935.

Transskription

10/12-34

Konstnären Herr Vilh. Bjerke-Petersen
Birkerød [understreget]

Jeg har mottagit Edra brev av den 28/11 samt den 1 och 5 ds. Anmälningsblanketterna äro utsända och skola de återsendas till mig före den 18 ds. varefter jeg vidarabefordrar dem til Eder.

Att Parisarna komma med är symmerligen glädjanda. Erik Olson skrev till mig om Parisergruppen "Gravitation" och undrade om jeg kunda ordna med [ulæseligt ord] fragtkostnader. Dette är mig omöligt, [ulæseligt ord] jeg utnyttjat alla resurser för andra andamål.

Beträffande förslaget om Köpenhamnsutställningens överflytning till Sverige är detta utmärkt, men jeg misstänker att det blir svart att ordna lokalfrågan så här sent. En annan sak är också fraktkostnaderna och assurancer. Jag [ulæseligt ord] dock [ulæseligt ord] skriva till Prof. Romdahl i Göteborg och Dr Hoppe i Stockholm.

Betr. fotogr. för katalogen är Eder förslag bra. De 2 som skola uttages utöver GAN og Berg bör vära beroende på vilka fotos som äro bäst att reproducera. Jeg sänder fotos med annmålningarna.

Angående fraktkostn. etc. för GAN så måsta ett misstag föreligga. Erik Olson har vid [ulæseligt ord] med gruppen i Hd förklarad att GAN skulda inbjudas av "linien" icke av Hdgruppen. Om några riskåtagenden för hans deltagande talade han aldrig.

[T.v. vertikalt med papirets yderkant:]

I ett brev från E.O. av d. 2 ds säger han också att han anser att GAN själv skall stå för frakt kostnader etc. Med de bästa hälsninger [ulæseligt ord]

Fakta

PDF
Brev

Svensk

Der er tale om et brevkoncept, dvs. en håndskrevet kopi af brevet som sendtes.

Brevkonceptet, der er en verso, er ligeledes registreret i denne kildesamling i forbindelse med brevets recto fra Vilhelm Bjerke-Petersen, dateret d. 1. december 1934. Brevkonceptet er således registreret to gange: En gang som verso til Vilhelm Bjerke-Petersens brev og en gang som selvstændigt brevkoncept (denne registrering).

De pågældende navne i brevkonceptet er kun registreret i forbindelse med brevkonceptet som selvstændigt brevkoncept (denne registrering) og ikke i forbindelse med registreringen af Vilhelm Bjerke-Petersens brev.

Birkerød

Betegnet på brevkonceptet f.o.:

Konstnären Herr Vilh. Bjerke-Petersen
Birkerød [understreget]

Egon Östlunds arkiv. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.