Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1934-11-25

Modtager

Egon Östlund

Dokumentindhold

Udstillingen "international kunstudstilling. kubisme = surrealisme" på Den Frie Udstillingsbygning i København fra d. 15. januar - d. 28. januar 1935.

Transskription

birkerød d. 25 - 11 - 1934

hr. ingeniör e östlund,

tak for deres brev af 23/11-34, det glæder mig meget at det nu er i orden med halmstadgruppen. jeg skal begynde med at besvare deres spørgsmaal.

udstillingen aabner mandag d. 14de jan. om aftenen (idet vi først kan begynde ophængningen søndag aften) og har aabent til d. 28de jan. denne dag iberegnet.

jeg har fundet det mest formaalstjenstligt at indbyde til et bestemt billedantal dog med visse udvidelsesmuligheder som det fremgaar af vedlagte anmeldelsesblanket, idet de svenske kunstnere [ord overstreget] udgør nøjagtig halvdelen af alle udstillere, og saaledes alle kunstnere faar samme betingelser. jeg regner da med at halmstadgruppen vil fylde den store "æressal" og g a-n, carlsund, österblom sammen med 2 norske kunstnere, en anden sal, en midtersal, hvor endevæggen er en slags "æresvæg", som jeg har tiltænkt g. a.-n.; men fordelingen kan jo bedre diskuteres naar man har billederne i salene.

jeg sender dette prøveexemplar paa anmeldelsesblanketterne for at spørge ingeniör östlund om halmstadgruppen accepterer den? dette vil jeg gærne have svar paa hurtigst muligt. hvorefter jeg tilsender dem alle de svenske blanketter.

[Side 2]

2 [understreget]

angaaende g. a.-n. og de 3 andre svenske kunstnere vil jeg gærne bede ingeniör östlund bekræfte mig som aftale at fragt og assurance til og fra udstillingsbygningen samt assurance under udstillingstiden garanteres af halmstadgruppen ligesom fragt og assurance for halmstadgruppen selv.

angaaende garantien for salene bliver denne kun de 300 kr. de fire andre svenske kunstnere iberegnet. denne garanti er jo imidlertid af formel natur, da der ingen tvivl er om at udstillingen vil betale sig selv, jeg haaber ogsaa at kunne betale halmstadgruppen i hvert fald fragt og assurance den ene vej tilbage efter udstillingen.

naar jeg har faaet vished for at halmstadgruppen staar inde for g. a.-n's fragt sender jeg en anmeldelsesblanket direkte til kunstneren.

sven erikson var i sommer her i byen for at tale med mig om udstillingen i oslo, jeg snakkede da en del med ham og pointerede bl. andet stærkt at han burde tage halmstadgruppen med. dette resulterede imidlertid i at han frasagde sig hele arbejdet og amelin [understreget] har nu overtaget det. det er saaledes amelin der arrangerer udstillingen fra sverige. jeg vilde anse det for godt om halmstadgruppen ifald de ikke bliver taget med til oslo forsøger paa egen haand at ordne en udstilling deroppe.

[Side 3]

3 [understreget]

der er kun to muligheder:

1) kunstnerforbundet, kjeld stubsgata 3, oslo [fem ord understreget] som ejes af kunstnerne selv, her maa man skrive til frk. kitty kamstrup [tre ord understreget]. skriv blot at det er tænkt som et supplement til udstillingen i kunstnernes hus i sidste halvdel af marts og at det anbefales af de danske surrealister v/ vilh. bj.-petersen.

2) blomkvist [understreget], tordenskjoldsgate, oslo, det er en kunsthandler, der har udmærkede lokaler, hvorledes det økonomiske ordnes her, ved jeg ikke - i kunstnerforbundet derimod er det altid frit [to ord understreget], de tager kun gæster, dog maa man selv betale fragt. jeg har personlig udstillet 2 gange der. i forige maaned havde de léger udstillingen.

med venlig hilsen deres

ærbødige

vilh. bjerke-petersen.

[Vedlagt: En anmeldelsesblanket bl.a. betegnet med Vilhelm Bjerke-Petersens håndskrift.]

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Jf. den ledsagende anmeldelsesblanket omtales udstillingen på dette tidspunkt som "den skandinaviske udstilling i københavn 14 jan. - 28 jan. 1935".

I brevet omtales to norske kunstnere, der deltager på udstillingen. De to norske kunstnere må formodes at være Karen Holtsmark og Bjarne Rise, jf. udstillingens katalognr. 132 - 146.

Birkerød

Betegnet på brevet f.o.:

birkerød d. 25 - 11 - 1934

Den ledsagende kuvert med påtrykt logo verso:

Den Hirschsprungske Samling
København Ø.

Halmstad

Den ledsagende kuvert recto:

[Med Egon Östlunds håndskrift:] 25/11-34

[Med Vilhelm Bjerke-Petersens håndskrift:] hr. maskiningeniör
e. östlund
halmstad [understreget]
sverige.

Egon Östlunds arkiv. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.