Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1939-11-28

Modtager

Egon Östlund

Dokumentindhold

Udstilling i Harald Holst Halvorsens Kunsthandel i Oslo i Norge i 1939.

Transskription

Birkerød. 28 nov. 39.

Kære Egon,

Vi er nu tilbage i Birkerød igen, og bliver her foreløbig, saa vi haaber snart at se dig igen.

Jeg skriver disse ord til dig nærmest for at sige dig en [understreget] ting: Du maa for guds skyld ikke [understreget] forsøge at faa en udstilling i stand i Oslo af Halmstadgruppen!

Forholdene er helt haabløse [to ord understreget] der, og der er ingen grund til for H. G. at udsætte sig for grove overfald [to ord understreget] og fanatisk forfølgelse [to ord understreget] i hele processen, surrealismen maa iKKe [to ord understreget] existere i Norge (Henrik Sørensen).

Jeg kan fortælle dig nærmere herom senere, naar vi træffes!

De bedste hilsener til dig selv og til alle gode venner i Halmstad fra Elsa

og vennen

Vilhelm.

Fakta

Brev

Dansk

Vilhelm Bjerke-Petersen og Elsa Thoresen udstillede i Harald Holst Halvorsens Kunsthandel i Oslo i Norge fra d. 24. oktober - d. 7. november 1939. Bjerke-Petersen viste 21 malerier, og Thoresen viste 15 malerier. Udstillingen blev ikke vel modtaget. I Arbeiderbladet skrev Søren Steen-Johnsen bl.a., at han manglede en sikker malerisk evne hos begge kunstnere, og om Bjerke-Petersen at hans farve var "uttryksløs og plakatmessig tynn, formen uklar og lite konsekvent gjennomført. Pinlig naturalistiske detaljer er blandet med forenklede dekorative elementer [...]".

Birkerød

Betegnet på brevet f.o.:

Birkerød. 28 nov. 39.

Halmstad

Den ledsagende kuvert recto:

[Med Egon Östlunds håndskrift:] -39

[Med Vilhelm Bjerke-Petersens håndskrift:] Hr. Maskiningeniör
Egon Östlund
Halmstad. [understreget]
Sverige.

Egon Östlunds arkiv. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.