Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1935-08-12

Afsender

Egon Östlund

Dokumentindhold

Tidsskriftet "konkretion".

Transskription

Sjungaregården 12/8-35

Käre Vilhelm.

Tack för Ditt brev! Av vilket jeg ser att Du trots all [ulæseligt ord] från gruppens och min sida skall starta tidskriften 19 september. Rätt så! Du har min högaktning.

Om jeg skall stå som redaktionsmedarbetare, vill jeg ej göre det som ingeniör, utan endast som Egon Östlund.

Till Erik och Sven har jeg just nu skrivit och bedt dem tillsamman med Axel och Lorentzon ordna med fotos. Isse hållar just på med en teckning i de proportioner [understreget] Du angivit. Stellan kan jeg ej komma i kontakt med alldenstund han ej kunda lämna någon adress når han resta och Moussia även lämnat Halmstad. Han lämnar nog för övrigt Tyskland innan jeg kan få svar från Moussia. [To ord overstreget]

Således: förste numret av tidskriften kommer ut såsom Du tänkt Dig, sedan få vi se hur vi i Sverige kan ordna sakan,

Så gäller det namnet. Transformator [understreget] är bra av många synpunkter, men jeg anser det vara vel [ord overstreget] mycket ingeniör-tekniskt-betonat. Desutom är det väl långt särskilt om man tänker [ord overstreget] på det som rubrik på den [ord overstreget] i formatet tämligen lilla tidskriften. [Ulæseligt ord] [ulæseligt ord] bör [ulæseligt ord] ett så starkt [ulæseligt ord] [ulæseligt ord] vara i bestämd form - transformatoren - men då bli det ju än [ulæseligt ord]. Konsten är att finna ett kort ord - om möjligt abstrakt - som innefatter något som samlar oss. Vad säger Du t.ex. om focus eller fokus? - Samlingspunkt, brannpunkt. Någon teckning [ord overstreget] på

[Side 2]

omslaget anser jeg knappast behövs. Blir det sista [ulæseligt ord] [ulæseligt ord] med detta [ulæseligt ord] nummer efter nummer? Namnet, årstal etc. bör [ord overstreget] utfårad med någon tydlig stil - futura - skall teckning förekomma bör den mera stå som et ornament. Ungefär så här har jeg tänkt mig uppställningen

[To kasser med title, nr. og årstal]

Angående namnet har jeg även frågat Erik och Sven. Daras mening får Du senare höra. Isses uppfattning överensstämmer med min. Bättre namn än fokus kan man [ulæseligt ord] möjligen hitta.

Jeg har kastat ner dessa saker i all hast för att få i väg brevet så fort som möjligt - Postgången är [ulæseligt ord] siste vidare express-astad.

Och så hälser jeg och de andre här!

Din tillgivna Egon

Möjligen lämnar jeg Sjungaregården redan på

[Side 3]

lördag och återvänder till Halmstad

[Side 4]

[Udkast til tidsskriftets titel og ledsagende tegninger]

Fakta

PDF
Brev

Svensk

Der er tale om et brevkoncept, dvs. en håndskrevet kopi af brevet som blev sendt.

Vejbyslätt

Betegnet på brevet f.o.:

Sjungaregården 12/8-35

Egon Östlunds samling. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.