Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1935-03-20

Modtager

Egon Östlund

Dokumentindhold

Planlægning af et besøg i Halmstad.

Transskription

d. 20 - 3 - 35

kære egon,

jeg skrev til stellan for et par dage siden i anledning af at elsa og jeg kommer forbi halmstad i bil paa fredag [understreget] d. 22, men jeg har ikke faaet noget svar, saa jeg tænker mig stellan er bortrejst. jeg skriver derfor til dig nu. elsa og jeg kommer til halmstad kl. ca. 11 om formiddagen, det er jo umuligt at sige det helt nøjagtigt, det kommer lidt an paa vejene opover. da jeg nu ikke kan naa at faa svar fra dig (undtagen telegrafisk) saa fastsætter jeg at vi kører ned til jacobstorg [understreget] og venter der til en af dere kommer og tager imod os, vi kan jo da maaske spise frokost sammen i en eller anden restaurant et par timer efter maa vi køre videre da jeg skal til oslo og hænge denne udstilling op. altsaa saafremt jeg intet hører inden [understreget] torsdag eftm. kommer vi til jacobstorg kl. ca. 11 fredag form [otte ord understreget].

for at i kan kende bilen skal jeg oplyse dig om at vognen er en af de nye lysegraa strømliniebiler [understreget]. vi glæder os til at træffe jer eller de af jer der er i byen og paa gensyn fra elsa og din ven

vilhelm.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Den ledsagende kuvert verso:

afs: bjerke-petersen
højbropl. 15
købhvn. k.

Halmstad

Den ledsagende kuvert recto:

hr. ingeniør
e. östlund
halmstad [understreget]
sverige

Stellan Mörner
Elsa Thoresen

Egon Östlunds arkiv. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.