Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1934-11-28

Afsender

Egon Östlund

Dokumentindhold

Udstillingen "international kunstudstilling. kubisme = surrealisme" på Den Frie Udstillingsbygning i København fra d. 15. januar - d. 28. januar 1935.

Transskription

Hd 28/11-34

Konstnären

Herr Bjerke-Petersen
Birkerød

Har tacks emott. E vänligen brev av 25 ds och får med [ulæseligt ord] [ulæseligt ord] [ulæseligt ord] meddela, att [ord overstreget] Hd-gruppan icke har något att anmärka på förslaget till anmälningsblanketter.

Beträffande kostnader för frakter och assurance för GAN, Berg, Carlsund och Österblom, anser gruppen att dessa konstnärer själva [understreget] få svara för den saken. Detta har [ord overstreget] de tre sistnämmda också klart för sig.

Till GAN bör [ord overstreget] detta angivas i inbjudan samtidigt som det ju kan [ulæseligt ord] [ulæseligt ord] att ersättning utgår om utställningen ger tillräckligt överskött. Likaså bör han [ord overstreget] få meddelan-

[Side 2]

de om att siga andra kostnader kommer på honom, [ulæseligt ord] Hd-gruppan garanterar för den del av lokalkostnaden som komma på de svenska utställarna.

För Edra värdfulla [ord overstreget] upplysning angående Oslo-utställningen tacka vi så länge. Vi [to ord overstreget] hara diskuterat saken i Halmstad och anse att en sådan "suplementutställning" bör ordnas. I morgen reser jeg till Stockholm där jeg skall höra Thoréns och Lorentzons åsikter.

Med ett hjärteligt tack och de besta halsningar frän närvarande "halmstadgruppare" och från mig [ulæseligt ord] [ulæseligt ord] jeg [ulæseligt ord]

E. Östlund

Fakta

PDF
Brev

Svensk

Der er tale om et brevkoncept, dvs. en håndskrevet kopi af brevet som sendtes.

Halmstad

Betegnet på brevkonceptet f.o.:

Hd 28/11 34

Birkerød

Betegnet på brevkonceptet f.o.:

Konstnären
Herr Bjerke-Petersen
Birkerød

Egon Östlunds arkiv. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.