Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1935-09-10

Modtager

Egon Östlund

Dokumentindhold

Tidsskriftet "konkretion".

Transskription

købhvn. 10- 9- 35.

kære egon,

tak for brev i gaar,

som "hoved" paa tidskriftet benytter vi samme som paa medfølgende tryksag nedenunder til højre bliver dato og m. midt paa et billede, der skifter fra nummer til nummer, i nr. 1 bliver det en tegning af mig selv i nr. 2 skal en svensk gøre den [otte ord understreget], i nr. 3 en norsk og saa igen en dansk o.s.v.

hvis du vil tilsende mig en liste snarest [understreget] over de tidninger som du mener bør have tilsendt nr. 1 saa skal jeg sørge for forsendelsen, men jeg synes vi skal begrænse det til saa faa som muligt.

eriks bog kommer antagelig om ca. 8 dage, jeg sender korrektur til dig, men du maa strax sende det retur da det haster stærkt.

tidskriftet vil altid udkomme jeg vil altid kunne redigere det, naar jeg blot ikke dør. f.eks. min fader gør gærne arbejdet for mig hvis jeg blev syg.

det var svarene paa dine spørgsmaal.

i dag har jeg sendt 150 broschyrer og 150 konvolutter samt nogen faa kort for en bog af mig.

nu beder jeg dig tilsende alle [understreget] de mennesker du tror vilde have interesse af at abonnere. f.eks. alle professorer (grünewald, sehöld o.s.v.) ved akademier, alle museumsdirektører, samt private samlere og interesserede.

dette arbejde beder jeg dig gøre, jeg har i dag skrevet 300 stk.

det sendes jo som tryksager og dine portoudgifter opgiver du mig hvorefter jeg vil tilsende dig beløbet.

du kan jo ogsaa give f.eks. isse nogen broschyrer som han kan bruge til personlig at dele ud.

[Side 2]

2

saasnart du har brug for flere broschyrer og konvolutter kan du meddele mig dette.

skrev jeg i sidste brev til dig om at faa lavet et gummistempel hvorpaa der staar:
svensk redaktion.
egon östlund
halmstad.

dette beder jeg dig trykke ovenfor navnet paa alle konvolutterne og paa brevpapiret.

brevpapir følger om faa dage.

naar du nu faa bladet kan du se hvorledes vi har ordnet det danske stof saaledes at dere svenske kan suplere dette paa flere punkter.

jeg tror ikke vi skal have for mange digte i tidskriftet!

alt stof til nr. 2 maa jeg have inden d. 25de ds. og alle billeder inden d. 20de ds.

der kan komme 1-2 billeder i fra hvert land i hvert nummer og resten fra udlandet (ialt ca. 8-9 stk.)

de bedste hilsener til gruppen og til dig selv fra din ven

vilhelm.

[Med Egon Östlunds håndskrift]

[streg]

Hd 13/9-35 Käre Vilhelm!

tack för brev med [...] årföljande trycksan, kuvert etc. Av broschyra har jeg utsänt ca 90 st x) Någon gummistämpel får jeg icke föran om ett par dagor. För[...] kommer anmålningssedlarna givitvis att sändas direkt till Dig -

  • jeg bifogar 2 st - jeg ansåg att det [...] med utsänt[...], varför jeg ej invästera [ord overstreget] stämpeln.

Bifogar förteckning över de svenska tidningar - 17 st - som jeg anser bör ha tidskriften "för [...] [...]" Givetvis [...] jeg utsändandet om det lätter ditt arbete / just nu kom en sänding till mig och isse - mindernes virksomhed - Den ser mycket interessant ut - Heder och tack! Jeg återkommer.

F.n. har jeg mycket arbete att stå i. Och hilser Dig därför i all hast.

Din tilgivna vän

Egon

x) Dessuten har Isse fått 15 st. De övriga skall jeg dela ut snarast

[Langs papirets venstre kant:] Hur stor skall omslagsteckningen vara?

Fakta

Brev

Dansk

Brevet er ligeledes registreret i denne kildesamling i forbindelse med brevets ledsagende brevkoncept skrevet f.n. på s. 2 fra Egon Östlund til Vilhelm Bjerke-Petersen, dateret d. 13. september 1935. Brevkonceptet er således registreret to gange: En gang som ledsagende brevkoncept til Vilhelm Bjerke-Petersens brev (denne registrering) og en gang som selvstændigt brevkoncept.

De pågældende navne i Egon Östlunds brevkoncept er kun registreret i forbindelse med brevkonceptet som selvstændigt brev og ikke i forbindelse med registreringen af Vilhelm Bjerke-Petersens brev (denne registrering).

København

Betegnet på brevet f.o.:

købhvn. 10- 9- 35.

Den ledsagende kuvert med påtrykt logo:

konkretion
tidskrift for kunsten af i dag
red.: højbro plads 15 3, københavn k.

Halmstad

Den ledsagende kuvert recto:

[Med Egon Östlunds håndskrift:] Vilhelm

[Med Vilhelm Bjerke-Petersens håndskrift:] hr. ingeniör
egon östlund
halmstad [understreget]
sverige.

Egon Östlunds arkiv. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.