Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1935-01-07

Afsender

Egon Östlund

Dokumentindhold

Udstillingen "international kunstudstilling. kubisme = surrealisme" på Den Frie Udstillingsbygning i København fra d. 15. januar - d. 28. januar 1935.

Transskription

(7/1 - 34)

Herr Vilh Bjerke-Petersen
Köpenhamn [understreget]

Tack för E. vänl br. av 7 ds, vilket kom samtidig med ett brev från Erik Olson. Det gläder os alla, att det hela nu synes vara klart. Vi håller dock fortfarande på att tiden för visningen är något för nära [to ord overstreget], varför ett framskjutande någon dag nog vora lämptligt. Till utställningen hoppas jeg komma [ord overstreget] [ulæseligt ord] Mörner, Olsson, Jonson [ord overstreget] Thorén och Berg. Beträffande inbjudningskortans utsändande anser jeg det var bäst om de kunde sändas direkt från Köp., [ulæseligt ord] tiden är så knapp

Jeg har varit nägot tacksam om mitt namm skulle stå

[Side 2]

med i katalogen, [ulæseligt ord] det jo i [ulæseligt ord] [ulæseligt ord] är [ulæseligt ord], men alldenstund Hd-gruppen hörne medl. önsker det, så har jeg ingenting att invända om uppställn. blir sålunda:

[indrammet i en kasse:]

udstill. arrangörer:
Maleren V Bj.-P. Köp (udstill. förretningsförer)
Maleren Erik Olson, Paris x)
Ing. E. Östl. Halmstad

x) Han har jo ordnat med parisarna.

Fakta

PDF
Brev

Svensk

Brevkonceptet er dateret d. 7/1-1934. Idet udstillingen afholdes fra d. 15. januar 1935, virker det sandsynligt, at brevkonceptet, der blandt andet nævner, at Erik Olson har arrangeret de parisiske kunstneres deltagelse, hvilket han gør de sidste dage i december 1934 og de første dage i januar 1935, skal dateres d. 7/1-1935. Se også: Viveka Bosson: "En sökares vandring" (Stiftelsen Erik Olson - Mjellby Konstgård, 2001), s. 189-193.

Der er tale om et brevkoncept, dvs. en håndskrevet kopi af brevet som sendtes.

København

Betegnet f.o. på brevkonceptet:

Herr Vilh Bjerke-Petersen
Köpenhamn [understreget]

Egon Östlunds arkiv. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.