Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1935-02-09

Modtager

Egon Östlund

Dokumentindhold

Udstillingen "international kunstudstilling. kubisme = surrealisme" på Den Frie Udstillingsbygning i København fra d. 15. januar - d. 28. januar 1935.

Transskription

højbroplads 15
d. 9 - 2 - 35

kære egon,

tak for dit brev i gaar. ja nu er udstillingen endelig saa godt som afsluttet, der er dog stadig smaating at ordne.

alle de svenske arbejder er købt af en enkelt mand, der først vilde være anonym, men som det nu er lykkedes mig at udfinde navnet paa, det er direktør [ord overstreget] f. c. boldsen [tre ord understreget], han er direktør (først jurist) for "københavns almindelige boligselskab". det lille billede af erik olson "öde" er solgt til direktør i "københavns brandforsikring" knud christensen [to ord understreget]. jeg har nu sendt alle danske avisudklip til erik olson. selv faar jeg stadig svenske sendende - det er utroligt hvor de der skriver i spaltevis og gennemgaaende mere sympatisk end her i danmark. du maa sende mig en regning paa dette, naar det engang er afsluttet. naar jeg kommer til halmstad tager jeg alle de danske udklip med, som jeg nu har klæbet op i et par bøger, ifald der er nogle du ikke har faaet. vi er forfærdelig glade for de svenske maleres deltagelse, de har utvivlsomt betydet uhyre meget for de danske surrealisters fremtid og for kunstsituationen i det hele.

[Side 2]

2

da halmstadgruppen ligesom indgik i udstillingen med en del garanti, er det min pligt at gøre det økonomiske resultat op, hvilket jeg hermed sender dig, dog sammendraget, saa det ikke bliver saa voluminøst, kvitteringer foreligger for alle poster.

[Kolonne t.v.]

udgifter: [understreget]
bygning (leje)
varme, lys, rengøring,
opsyn, spedition
af svenske billeder
frem [to ord overstreget]
ophængning og
nedtagning og
pakning (ud og ind)
..... 2520,00
de franske billeder 986,00
forord til katalog 150,00
katalog 700,00
clicheer 166,00
[streg]
i alt 4522,00 [tre ord dobbelt understreget]

[Kolonne t.h.]

indtægter:
entré, katalog
....... 3664,75
annoncer 302,00
tilskud fra ny
carlsbergfondet 600,00
indtægt fra billed-
salg...... 207,00
[streg]
i alt 4773,75 [tre ord dobbelt understreget]

som du ser viser regnskabet et overskud paa omkr. 250 kr., dette maa jeg dog regne selv at have haft som personlige udgifter ved foranstaltningen ved udstillingen, saa jeg ikke ser mig i stand til at kunne tilbagebetale halmstadgruppen udgifter ved fragt og lig. men jeg tror alligevel vi maa være glade for det opnaaede resultat, thi det er yderst sjældent at en udstilling her i københavn gaar saa godt, bortset fra salget.

[Side 3]

3

vil du gøre mig en tjeneste og spørge sven om han modtaget de tilsendte penge for hans solgte billede? det er jo en lidt farlig maade at sende penge paa, men det er næsten umuligt at sende penge ud af landet her for tiden, saa jeg maa gøre det paa forbudt vis.

til slut de bedste hilsener til alle i halmstad med tak for denne gang og til dig selv fra din hengivne ven

vilhelm og
fra elsa.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Betegnet på brevet f.o.:

højbroplads 15

Halmstad

Den ledsagende kuvert recto:

hr. ingeniör
e. östlund
halmstad [understreget]
sverige.

Egon Östlunds arkiv. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.