Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1935-1936

Ophavsmand/nøgleperson

Vilhelm Bjerke-Petersen

Dokumentindhold

Navne på forfattere, filosoffer og religionskritikere.

Transskription

[Skrevet på den ledsagende kuvert fra Benjamin Péret verso med Vilhelm Bjerke-Petersens håndskrift:]

[T.v. vertikalt med utydelig blyant:]

[...] [...]eingaard
direktør
einar dessau.

[M.f. med pen:]

sverige Wiksel 90e[...]
[...]
høje H.R.S. bonnevie [understreget].

hans kirk
gelsted

jørg jørg: aktuelle stridsspørgsmål

i.c. kold
religion og filosofi
1912-13
anton thomsen: 1912
religion og religionsvidenskab
karl gellerup (germanernes lærling) [titlen understreget]
i p. jacobsen.

[T.h. med blyant:]

brandes [...] [...]
brøchner

Fakta

PDF
Note

Dansk

Benjamin Pérets brev, dvs. kuvertens indhold, er dateret d. 4. november 1935, hvorfor noterne er skrevet senere.

Kuverten, som noterne er skrevet på, er identisk med kuverten, som er registreret i denne kildesamlings brev fra Benjamin Péret, dateret d. 4. november 1935. Kuverten er således registreret to gange: En gang som bilag til Pérets brev, og en gang som selvstændig note (denne registrering).

De pågældende navne i noten er kun registreret i forbindelse med kuverten som selvstændig note (denne registrering) og ikke i forbindelse med registreringen af Pérets brev.

NKS 2578 folio. Det Kongelige Bibliotek.