Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1935-09-18

Modtager

Egon Östlund

Dokumentindhold

Tidsskriftet "konkretion".

Transskription

18- 9- 35

kære egon,

tak for brev i dag. ja du sender saa altsaa bladet til alle abonnenter i sverige med en postopkrævning ikke? men kun nr. 1. de andre numre tilsender jeg abonnenterne direkte.

jeg har skrevet til dig at alle hd.gruppens medlemmer skal have 1 eks. af bladet gratis og de der har ydet stof billeder [understreget] eller text [understreget] faar hver 2 eks.

derimod finder jeg at f.eks. österblom, chr. berg o.s.v. bør abonnere!

hvis der er nogen i hd.gruppen der har direkte lyst til at støtte bladet kan de jo gøre det gennem et abonnement - men dette er ganske frivilligt - i hvert fald faar de 1 eks. gratis!

isse kan godt og bør gøre det ordne med et par annoncer i stockholm det er tids nok naar jeg faar annoncemanuskriptet og eventuelt clicheer inden d. 6-7 oktober - det er det sidste der bliver trykt! som du ser sælger vi ogsaa 1/3 sider til kr. 20,00 [to ord dobbelt understreget]

jeg sender saa brevpapir i dag.

du kan godt levere bladet til boghandlerne i halmstad de skal have det til 70 øre [to ord understreget] og skal tage 1 kr. i udsalg begge dele i svenske kroner.

boghandlerne i göteborg og stockholm leverer vi til herfra gennem illum.

jeg overlader til dig at dele tidskriftet ud som du synes det er klogt og betaler sig!

har jeg opgivet dig gösta nystrom, kungsgat. 5, göteborg? han skal ogsaa have bladet samt högstadt og svensson!

bedste hilsen

vennen vilhelm.

Fakta

Brev

Dansk

København

Brevhoved f.o.t.v.:

konkretion
skandinavisk tidskrift for kunsten af i dag
red.: højbro plads 15 3, kbhvn. k
redaktør: vilh. bjerke-petersen

Den ledsagende kuvert recto:

konkretion
tidskrift for kunsten af i dag
red.: højbro plads 15 3, kbhvn. k

Halmstad

Den ledsagende kuvert recto:

[Med Egon Östlunds håndskrift:] Vilhelm Bjerke-P

[Med Vilhelm Bjerke-Petersens håndskrift:] hr. ingeniör e. östlund
halmstad [understreget]
sverige.

Egon Östlunds arkiv. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.