Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1934-09-02

Modtager

Egon Östlund

Dokumentindhold

Udstillingen "international kunstudstilling. kubisme = surrealisme" på Den Frie Udstillingsbygning i København fra d. 15. januar - d. 28. januar 1935.

Transskription

d. 2 - 9 - 1934
kildedalsvej 21
birkerød.

hr. ingeniør østlund,

da jeg af erik olson har forstaaet at det i reglen er dem der arrangerer "halmstadgruppens" udstillinger, sender jeg vedlagte redegørelse og forslag til dem, de vil da maaske være venlig og vise malerne det.

saafremt der er noget de maatte ønske forandret eller tilføjet, eller om de mener risikoen er for stor beder jeg dem endelig skrive til mig om det. hovedsagen for os er naturligvis at "halmstadgruppen" deltager [understreget] - men da "linien" [ord overstreget] ingen kapital besidder, føler vi en tryghed ved at føle vor egen risiko forringet og mener et samarbejde bedre lader sig gennemføre i det lange løb, naar vilkaarene er de samme for alle.

vi takker dem forøvrigt for den interesse de har vist linien [understreget] fra første færd.

i haab om at høre nærmere fra dem, eller bedre træffe dem ved lejlighed i københavn er jeg deres

ærbødige

vilh. bjerke-petersen.

[Påskrift med Egon Östlunds håndskrift:] Brev 8/9-34

[Side 2:]

1

betingelser for halmstadgruppens deltagelse i liniens udst. 1935 [otte ord understreget]

liniens udstilling i "den fri udstillings bygning" f. d. 12 - 1 - 1935 t. d. 29 - 1 - 1935 vil omfatte i alt 220 [understreget] meter vægplads, herfra gaar en mindre sal paa ca. 20 meter til moderne fotografi. tilbage bliver 200 meter der skal fordeles til ca. 25 kunstnere, til hver bliver da 7 - 8 meter vægplads. nu er sagen den, at vi i øjeblikket ligger i forhandling med det franske kunsttidskrift "minotaure" om at faa en gæsteudstilling af surrealister fra paris; saafremt dette gaar i orden bliver pladsen for hver enkelts vedkommende reduseret til ca. 6 meter. imidlertid har vi danske tænkt os [ord overstreget] efter 8 dage at foretage en hel omhængning af vore [ord overstreget] afdeling og saaledes hænge nye ting op. dette vil da ogsaa for de svenske deltagere være en mulighed, (blot vil det fordre større udgifter til fragt).

da de svenske deltagere, siden vor indbydelse fandt sted, har fordoplet sig og derved vil optage doppelt saa meget plads, som tænkt i begyndelsen, mener jeg at garantien maa følge med opad og foreslaar derfor at de svenske deltagere garanterer 600,00 kr. (hele udstillingen vil koste omkring 1800 - 2000 kr.) saaledes garanterer svenskerne 1/3 af hele summen

[Side 3]

2

risikoen vil da være som følgende: giver udstillingen 900 kr. i underskud understreget bliver svenskernes udbetaling 300,00 kr. giver udstillingen 600 kr. i underskud bliver den svenske udbetaling 200 kr. o.s.v. + fragt [understreget]

giver derimod udstillingen (ved entré) 900 kr. i overskud [understreget], faar de svenske malere udbetalt [understreget] 300 kr til dækning af fragt. udstillingen er saaledes helt kollektiv i forholdet 1:3 med 1 til de svenske. der er dog al mulig [to ord understreget] grund til at antage at udstillingen i hvert fald gaar rundt. saa jeg tror næppe de svenske kunstnere løber større risiko end fragten.

udstillingen er saa godt planlagt (med indtægter ved annoncer o.s.v. og i pressen) at der er al mulig grund til at vente et overskud.

yderligere vil jeg precisere at der ingen [understreget] udbetaling skal ske før efter [understreget] udstillingen, naar alle regnskaber [vedhæftet en nedadgående v-pil "v" under] er gjort op.

paa udstillingsorganisationen linien [understreget] 's vegne

vilh. bjerke-petersen.

v katalog trykkes og betales helt af "linien", katalog faar de svenske deltagere intet [understreget] med at gøre økonomisk. i kataloget skal et [understreget] billede af hver deltager fotografi betales af hver enkelt kunstner, cliche betales af linien.

[Side 4]

[Med Egon Östlunds håndskrift:] 2/9-34

[Med Vilhelm Bjerke-Petersens håndskrift:] p.s.

de kan vel ikke skaffe mig fødselsaar [understreget] for alle [understreget] halmstadgruppens medlemmer samt christian berg, otto carlssund, erik grate og gösta adrian nielson og gunnar ekelöf?

[Den ledsagende kuvert verso med Egon Östlunds håndskrift:]

Sture [understreget]
Österblom
Repslagaregatan 16

hälsa från Erik Olson og de andra av Hdgruppen

Gösta inbjudes direkt.
Persson [understreget] om hans saker äro bra

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Birkerød

Betegnet på brevet f.o.:

kildedalsvej 21
birkerød.

Den ledsagende kuvert med påtrykt logo recto:

linien

Den ledsagende kuvert verso:

bredgade 25 c 3.

Halmstad

Den ledsagende kuvert recto:

[Med Egon Östlunds håndskrift] -34

[Med Vilhelm Bjerke-Petersens håndskrift: ] hr. ingeniør
östlund
halmstad [understreget]
sverige

Egon Östlunds arkiv. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.