Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1934-09-02

Dokumentindhold

Udstillingen "international kunstudstilling. kubisme = surrealisme" på Den Frie Udstillingsbygning i København fra d. 15. januar - d. 28. januar 1935.

Transskription

[Med Vilhelm Bjerke-Petersens håndskrift:] adr. kildedalsvej 21
birkerød.

[Med fremmed håndskrift:] 2.9.1934

[Med Vilhelm Bjerke-Petersens håndskrift:] til maleren

hr. gösta adrian-nilsson,

der findes i københavn en sammenslutning, af unge kunstnere, som kalder sig "linien". vi arbejder alle i abstrakt-surrealistisk retning. for vor næste samlede udstilling, der skal afholdes i januar 1935, har vi lejet den "fri udstillingsbygning" ved østbanegaarden i københavn. her er 220 meter vægplads, saa vi har i denne gunstige anledning indledet et samarbejde med den svenske "halmstadgruppe", hvis arbejde interesserer os stærkt.

til udstillingen har vi inviteret "halmstadgruppen som gæster, hvilken indbydelse de, til stor glæde for os, har modtaget.

da vi i danmark kender adrian-nilsson som en bærende kraft, teoretisk og aandeligt, bag de nye strømninger i sverige, finder vi, at det for udstillingen vilde være overordentlig interessant og betydningsfuldt om de vilde deltage som vor gæst med deres billeder, sammen med "halmstadgruppen".

naturligvis skal deltagelsen for dem ske uden nogen som helst økonomiske udlæg. alle udgifter ved pakning og transport vil blive dækket af "linien".

[Side 2]

2

"liniens medlemmer vil føle sig meget beærede, om de vil deltage med deres billeder og derved gøre hele udstillingen betydeligt interessantere.

fra danmark vil vilhelm lundstrøm deltage som gæst.

i haab om at de gør os den store glæde at deltage, venter vi at modtage deres svar.

paa sammenslutningen "linien"'s vegne er jeg deres

ærbødige

vilh. bjerke-petersen.

[Med fremmed håndskrift:] återsändes!

[Med Vilhelm Bjerke-Petersens håndskrift:] d. 2 - 9 - 34

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Dateret f.n. på brevets side 2: 2-9-1934

I brevet anfører Vilhelm Bjerke-Petersen, at Vilhelm Lundstrøm vil deltage på udstillingen. Jf. udstillingens katalog deltager Lundstrøm ikke på "international kunstudstilling. kubisme = surrealisme" på Den Frie Udstillingsbygning i 1935.

Birkerød

Betegnet på brevet f.o.:

adr. kildedalsvej 21
birkerød.

Gösta Adrian-Nilssons arkiv. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.