Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1935-08-17

Afsender

Egon Östlund

Dokumentindhold

Tidsskriftet "konkretion".

Transskription

Vejbyslätt 17/8 - 35

Käre Vilhelm!

Tack för Ditt brev och for trevlig samvaro här på Sjungaregården. Brev till Ekelöf avgick i går och till Artur Lundkvist i dag. Det senare brevet hade jeg konnat bespare mig, om du omtalat att Du skrivit till honom. Att jeg icke "för 14 dagar sedan" skrev till honom var ju helt beroende på att Halmstadgruppen icke önskade - ick konnda vara med på en start nu [understreget]. Desutom framhöll de av gruppen, som [ulæseligt ord] stå i forbindelse med Lundkvist att han icke f.n. var anträffbar. [Ulæseligt ord] hoppas jeg dock att [ulæseligt ord] [ulæseligt ord] icke behöver ägo [ulæseligt ord] [ulæseligt ord] [ord overstreget] från den ena eller andra sidan

[Side 2]

Huvudsaken nu är dock att Lundkvist kommer med - Hoppas så även blir förhållande med Ekelöf.

På måndag lämnar jeg dessa [ulæseligt ord] [ulæseligt ord] och återvänder till Halmstad

Hälsningar från oss alla!

Din tillgivna Egon

Fakta

PDF
Brev

Svensk

Der er tale om et brevkoncept, dvs. en håndskrevet kopi af brevet som blev sendt.

Vejbyslätt

Betegnet på brevet f.o.:

Vejbyslätt 17/8 - 35

Egon Östlunds samling. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.