Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1935-01-07

Afsender

Egon Östlund

Dokumentindhold

Udstillingen "international kunstudstilling. kubisme = surrealisme" på Den Frie Udstillingsbygning i København fra d. 15. januar - d. 28. januar 1935.

Transskription

7/1 - 35

Herr Konstnären Vilh. Bjerke-Petersen,
Birkerød [understreget]

Vi ha erhållit brev från Erik Olson, derav framgår att frågan om fransmännens deltagende i [ulæseligt ord] mån synes ordna sig, men att allt sker i sista minuten. Frågan är väl darför om deras arbetar komma fram i tid och om katalog etc kommer klares. [Ulæseligt ord] [ulæseligt ord] medlemmar av Hd-gr förklara [ulæseligt ord] att de icka ha något [ulæseligt ord] om dagen för utställningens öppnande framflyttades en eller ett par dagor, för att man skall vara säker på att allt är fullt klart -

Om De gör en sådan förandring [ulæseligt ord] jeg Edert omgående meddelande darom. Dessuton bör GAN och Österblom, ja aven Berg, Lorentzon og Erik Olson meddelas direkt gennom Eder

Hälsn.

Ing. Östlund

Fakta

PDF
Brev

Svensk

Der er tale om et brevkoncept, dvs. en håndskrevet kopi af brevet som sendtes.

Birkerød

Betegnet på brevkonceptet f.o.:

Herr Konstnären Vilh. Bjerke-Petersen,
Birkerød [understreget]

Egon Östlunds samling. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.