Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1935-09-05

Modtager

Egon Östlund

Dokumentindhold

Tidsskriftet "konkretion".

Transskription

højbroplads 15 3
d. 5 - 9 - 35

kære egon,

tak for dit brev i dag. jeg har vel modtaget alt [understreget] hvad du har sendt - tak for det! jeg troedde at jeg havde svaret dig efterhvert saa jeg blev meget forskrækket da jeg fik dit brev, men nu ved jeg at jeg hver gang har glemt det da jeg saa efter i mine breve - du faar tilgive mig mine forsømmelser!

nu kommer der i nr. 1 fra sverige: digt af lundkvist, digt af stellan med billede, digt af erik med billede (begge helsides) og en helsidestegning af thorén.

billederne af sven og axel kommer først i nr. 2, da jeg i dette nr. maatte tage arbejder af arp, kandinsky o. s. v. da de jo er medarbejdere. der kommer slet ingen danske billeder, men 2 fra norge.

jeg har valgt at kalde det konkretion [understreget]. det bliver et meget vakkert nummer.

det udkommer saa d. 15de og da sender jeg dig en del eksemplarer. alle i halmstadgruppen faar hver 1 eks. af bladet og de der er reprodukserede [ord overstreget] eller har skrevet i det faar hver 2-3 eks. disse beder jeg dig vidderesende til gruppen - til erik sender jeg selv. jeg sender samtidig nogen eksemplarer der er paatrykt prøvenummer [understreget], disse beder jeg dig og gruppen benytte til at gøre propaganda med - de kan altsaa foræres bort, de almindelige eksemplarer kan du benytte til at give eventuelle abonnenter. desuden kan du selv disponere som du vil med en del eksemplarer. hvis du vil udsende til pressen? hvormange eks. behøver du hertil?

[Side 2]

2

om to dage sender jeg en reklamebrochure til omdeling hvoraf du bedes give gruppens medlemmer hver en bunke til at propagandere med. disse er forsynet med en bestillingsseddel [understreget] hvorpaa der staar at den skal indsendes til redaktionen [understreget]. nu vil jeg foreslaa dig at lade lave et gummistempel hvorpaa der staar:

konkretion [understreget]
svensk adresse:
.. ? ....

dette kan du saa forsyne alle bestillingssedlerne med, desuden sender jeg dig om faa dage brevpapir og konvolutter med adresse. herpaa kan du da ogsaa under den danske adresse [to ord overstreget] stemple den svenske redaktionsadresse.

nogen af brochurerne har underskriften: bedes indsendt til deres boghandler. disse kan du maaske lægge i en boghandel i halmstad?

korrektur sender jeg ikke denne gang idet det jo er saa uendeligt lidt saa jeg har selv læst paa det.

for fremtiden maa jeg have alt [understreget] manuskript [ord overstreget] senest [understreget] d. 25de [understreget] i hver maaned og alt billedstof senest d. 20de i hver maaned. forøvrigt beder jeg dig sende alt saa hurtigt du har det!

hils alle i gruppen paa det bedste og hilsener til dig selv fra elsa og fra din ven

vilhelm.

en masse hilsener til karin!

Fakta

Brev

Dansk

København

Betegnet på brevet f.o.:

højbroplads 15 3
d. 5 - 9 - 35

Halmstad

Den ledsagende kuvert recto:

[Med Egon Östlunds håndskrift:] Vilhelm Bjerke-P

[Med Vilhelm Bjerke-Petersens håndskrift:] hr. ingeniör
egon östlund
halmstad [understreget]
sverige.

Egon Östlunds arkiv. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.