Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1934-11-23

Afsender

Egon Östlund

Dokumentindhold

Udstillingen "international kunstudstilling. kubisme = surrealisme" på Den Frie Udstillingsbygning i København fra d. 15. januar - d. 28. januar 1935.

Transskription

23/11-34

Herr Konstn. Vilh Bjerke-Petersen,
Birkerød [understreget]

jeg har erhållit svar från samtl. medl av Hd-gr, vilka förklarat sig önska Deltaga under förut angivna betingelser. Jeg vore tacks. om jeg snarast kunde erh. bekräft. på daton
[Vertikalt i venstre margin] 1.2.3.
för utställn-öpprande och hur länge den skall pågå samt hur mycket väggyta. som får disp. av svenskarna x) - Vi anse nämligen att utrymmet uppdelas ungefar i proportion till garantisumman.

Betr. Gös Adr-Nilss anser gr. att inbjudan bör komma direkt från E. [tre ord understreget], alldenst. han skall stå utanför garantierna.

Det hade värt synnerl. [ulæseligt ord] om Ni kommit till Hd under pågående utställn. för att se grs n. v. måleri. Jeg vill nämligen påpeke, att visserl. stå dessa målere nära surreal., men någon [ulæseligt ord] sådan som jeg funnit hos de danska surreal. ha de alls icke. (Detta påpekande göres för att icke de danska kolleg. skola känna sig "[ulæseligt ord]", när de få se gruppens arbeten.

Så en annan sak: Jeg hörde av E O. att Ni skall ordna och utvälje de danska avdelingen för utställn.

x) G A-N frånräknad

[Side 2]

i Oslo i april!? För Sverige har det jo bli Sven Erixon (?), vilken givitvis ej tager med Hd-gr. Vad anser Ni om förslaget, at gr skulle försöka ordna en utsälln. på någon privat konstsalong samtidig som udställn. pågår på Kunstnernes Hus?
[Vertikalt i venstre margin] 4.5.6.
Har Ni möjl. någon lokal att föreslå? Finns det nogn [ulæseligt ord] person i Oslo, som man skulle kunna vända sig till betr den saken?

Tacksam för svar på alla dessa frågor -/-6 hälser jeg Eder från kolleg. här och från mig själv

[Ulæseligt ord]

E.O.

Fakta

PDF
Brev

Svensk

Der er tale om et brevkoncept, dvs. en håndskrevet kopi af brevet som sendtes.

Brevhoved på brevet f.o.:

Maskiningeniör E. Östlund
Halmstad

Birkerød

Betegnet på brevkonceptet f.o.:

Herr Konstn. Vilh Bjerke-Petersen,
Birkerød [understreget]

Egon Östlunds arkiv. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.