Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1934-09-10

Dokumentindhold

Udstillingen "international kunstudstilling. kubisme = surrealisme" på Den Frie Udstillingsbygning i København fra d. 15. januar - d. 28. januar 1935.

Transskription

birkerød d. 10 - 9 - 34
kildedalsvej 21

maleren

hr. gösta adrian-nilsson,

tusind tak for deres venlige brev og mange tak for den smukke lille bog. det har glædet os meget at de vilde udstille sammen med os, jeg tror det skal blive en interessant udstilling. vi ligger for tiden i forhandlinger med tidsskriftet "minotaure" om at faa en kollektion franske surrealister herop, men jeg ved foreløbig ikke noget fast om dette. halmstadgruppen har vi overladt at ordne hele den svenske deltagelse, jeg tror det bliver hr. ingenior østlund, der kommer til at have med det at gøre, saa de vil derigennem faa alle oplysninger med tiden. svenskerne kan gøre regning paa ca 90-100 meter vægplads. den unge maler nils wedel [to ord understreget] vil jeg nu skrive og foreslaa skal tages med, jeg kender jo ikke hans billeder og der er jo nu temmelig mange kunstnere, saa det maaske kan knibe med pladsen. men som sagt vi er glade for at de deltager og glæder os til at modtage billederne.

med de venligste hilsener

deres ærbødige

vilh. bjerke-petersen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Birkerød

Betegnet på brevet f.o.:

birkerød d. 10 - 9 - 34
kildedalsvej 21

Gösta Adrian-Nilssons arkiv. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.