Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1934-12-01

Dokumentindhold

Udstillingen "international kunstudstilling. kubisme = surrealisme" på Den Frie Udstillingsbygning i København fra d. 15. januar - d. 28. januar 1935; "linien"s sprængning.

Transskription

adr:
birkerød [understreget] d. 1 - 12 - 34
kildedalsvej 21 [understreget]

maleren hr. gösta adrian-nilsson,

jeg kommer nok desværre til at korrigere mine løfter fra sidst jeg skrev til dem.

sagen er den, at der er sket visse forandringer i det administrative forhold angaaende udstillingen i januar, saaledes at jeg nu ganske alene har hele den økonomiske risiko. jeg tør derfor ikke binde an med alt for store økonomiske krav; derfor maa jeg ogsaa spørge dem, om de er villig til selv at betale udgifterne med pakning, transport, assurance herned, og transport og assurance tilbage, ligesom det nu er blevet ordnet med alle andre deltagere? jeg vil dog gøre opmærksom paa at deres udgifter bliver dækket af udstillingen saafremt denne giver overskud [17 ord understreget], hvad jeg vil regne med, der er en overvejende sandsynlighed for den gør! udpakning og indpakning her i københavn samt assurance under [understreget] udstillingen betaler vi her. jeg vil haabe at de trods disse udgifter for deres vedkommende vil vise os den ære at udstille sammen med os.

betingelserne for udstillingen er iøvrigt følgende: udstillingen aabner d. 14de jan. 1935 og lukker d. 28de jan. der betales 15 % af salg til udstillingen. foruden de tidligere nævnte skandinaviske deltagere faar vi en kollektion af billeder fra paris: picasso, braque, klee, dali, max ernst, miro o.s.v.

jeg haaber snarest at høre fra dem hvorledes de stiller dem til den nye ordning idet jeg haaber den ikke maa formindske mulighederne for deres deltagelse. vedlagt sender jeg blanketten for anmeldelse. paa forhaand tak.

deres ærbødige

vilh. bjerke-petersen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

I brevet skriver Vilhelm Bjerke-Petersen, at Picasso, Braque, Klee, Dali, Ernst og Miro vil deltage. Jf. udstillingens katalog vises der værker af Klee (katalognr. 18-20), Dali (katalognr. 5), Ernst (katalognr. 9-11) og Miro (katalognr. 22-24) men ikke af Picasso eller Braque.

Birkerød

Betegnet på brevet f.o.:

adr:
birkerød [understreget] d. 1 - 12 - 34
kildedalsvej 21 [understreget]

Gösta Adrian-Nilssons arkiv. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.