Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1934-09-02

Afsender

Egon Östlund

Dokumentindhold

Udstillingen "international kunstudstilling. kubisme = surrealisme" på Den Frie Udstillingsbygning i København fra d. 15. januar - d. 28. januar 1935.

Transskription

(2/9 - 34) 1.

Konstnären Herr Vilh. Bjerke-Petersen,

Birkerød [understreget]

Jag har tacksamt mottagit Eders vänliga brev av 2 dns, vilket jag [ord overstreget] delgivit Halmstadgruppens medlemmar. Edra betingelser för de svenska konstnärernas deltagende i lininiens udställning 12-29 jan 1935 antager Halmst.gruppen under förutsättning av att garantisumman 600 kr. minskas till ursprungliga tänkta 300 kr. i det fall

[Side 2]

2.

att endast Hd-gruppens 6 medlemmar komma att deltaga. Saken ligger nämligen så till, att ännu ingen av de övriga konstnänerna ha lämnat svar. De konstnäre, vilka utom Hd-gruppen [ord overstreget] föreslagits till deltagande äro C Berg Carlsund, Grate, Persson och Österblom. Dessutom skulle jo Adrian-Nilsson [ord overstreget] komma med som gäst og inbjudas direkt av Eder.

Väggplatsen ca 6m blir nog i minsta laget för [ulæseligt ord] [to ord overstreget] av deltagarna, men möj-

[Side 3]

3.

[ord overstreget] ligheten till en omhängning kan jo även [ulæseligt ord] av svenskarna.

Jeg starter [ord overstreget] om ett par dagar [ord overstreget] en resa till Tyskland- Schweitz, Italien - Frankrike Belgien - Holland. [Ulæseligt ord] [ulæseligt ord] räcka ca en månad och hoppas jeg [ord overstreget] att på hemvägen kunna stanna i Köpenhamn för att sammanträffa med Eder.

I denna förhoppning hälsar jeg [ord overstreget] Eder

Ingeniør Östlund

Hd-gruppen ber mig fremföra de vänligsta hilsninger

Fakta

PDF
Brev

Svensk

Der er tale om et brevkoncept, dvs. en håndskrevet kopi af brevet som blev sendt.

Birkerød

Betegnet på brevkonceptet f.o.:

Konstnären Herr Vilh. Bjerke-Petersen,
Birkerød [understreget]

Egon Östlunds arkiv. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.