Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1934-09-02

Afsender

Egon Östlund

Dokumentindhold

Udstillingen "international kunstudstilling. kubisme = surrealisme" på Den Frie Udstillingsbygning i København fra d. 15. januar - d. 28. januar 1935.

Transskription

(2/9 - 34) 1.

Konstnären Herr Vilh. Bjerke-Petersen,

Birkerød [understreget]

Jag har tacksamt mottagit Eders vänliga brev av 2 dns, vilket jag [ord overstreget] delgivit Halmstadgruppens medlemmar. Edra betingelser för de svenska konstnärernas deltagende i lininiens udställning 12-29 jan 1935 antager Halmst.gruppen under förutsättning av att garantisumman 600 kr. minskas till ursprungliga tänkta 300 kr. i det fall

[Side 2]

2.

att endast Hd-gruppens 6 medlemmar komma att deltaga. Saken ligger nämligen så till, att ännu ingen av de övriga konstnänerna ha lämnat svar. De konstnäre, vilka utom Hd-gruppen [ord overstreget] föreslagits till deltagande äro C Berg Carlsund, Grate, Persson och Österblom. Dessutom skulle jo Adrian-Nilsson [ord overstreget] komma med som gäst og inbjudas direkt av Eder.

Väggplatsen ca 6m blir nog i minsta laget för [ulæseligt ord] [to ord overstreget] av deltagarna, men möj-

[Side 3]

3.

[ord overstreget] ligheten till en omhängning kan jo även [ulæseligt ord] av svenskarna.

Jeg starter [ord overstreget] om ett par dagar [ord overstreget] en resa till Tyskland- Schweitz, Italien - Frankrike Belgien - Holland. [Ulæseligt ord] [ulæseligt ord] räcka ca en månad och hoppas jeg [ord overstreget] att på hemvägen kunna stanna i Köpenhamn för att sammanträffa med Eder.

I denna förhoppning hälsar jeg [ord overstreget] Eder

Ingeniør Östlund

Hd-gruppen ber mig fremföra de vänligsta hilsninger

Fakta

Brev

Svensk

Der er tale om et brevkoncept, dvs. en håndskrevet kopi af brevet som blev sendt.

Birkerød

Betegnet på brevkonceptet f.o.:

Konstnären Herr Vilh. Bjerke-Petersen,
Birkerød [understreget]

Egon Östlunds arkiv. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.