Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1947-12-08

Modtager

Egon Östlund

Dokumentindhold

Om betaling for købte malerier.

Transskription

[Med Egon Östlunds håndskrift:] 8/12-47

[Med Vilhelm Bjerke-Petersens håndskrift:] Grev Tureg. 16 B. 3
Stockholm.

Käre Egon,

Jeg håber I har fået både tavlor og brev.

Jeg skriver bare for at spörge dig, om jeg kan vente nogen indbetaling i denne måned. Vil du väre så venlig og göre mig den tjeneste, at meddele mig det, så jeg kan göre mine beregninger för julen?

Naturligvis vilde jeg være glad for at få lidt, hvis du kan [tre ord understreget]!

Jeg håber I synes om billederne efter at have fået dem hjem.

Vi har väret forkölede her alle 4 snart i 3 veckor og vi bliver aldrig bra, synes det.

Jeg håber I har det bedre!

Med de bedste hilsener

fra Elsa og Vilhelm.

Fakta

PDF
Brev

Svensk, Dansk

Stockholm

Betegnet på brevet f.o.:

Grev Tureg. 16 B. 3
Stockholm.

Borås

Den ledsagende kuvert recto:

[Med Egon Östlunds håndskrift:] Vilhelm Bjerke-P - 47

[Med Vilhelm Bjerke-Petersens håndskrift:] Förste Maskiningeniör
Hr. Egon Östlund
Järnvägen
Borås [dobbelt understreget]

Egon Östlunds arkiv. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.