Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1935-08-10

Modtager

Egon Östlund

Dokumentindhold

Tidsskriftet "konkretion".

Transskription

København d. 10-8- 35
højbro plads 15

kære egon,

tak for dit brev, jeg er glad for at du vil paatage dig arbejdet som redaktør for sverrige.

men nu skal du høre her: bladet skal [understreget] udkomme nu til 1ste septb. for det første fordi jeg har faaet bidrag fra kandinsky, arp, fra london og alle disse mennesker [ulæseligt ord] at bladet kommer nu. for det andet fordi et tidskrift maa [understreget] begynde om høsten naar folk kommer [ord overstreget] hjem fra landet og saa tidligt at folk ikke begynder at abonnere paa for meget andet - dette er uhyre vigtigt. for det tredie bliver en aargang da afsluttet om vaaren, hvilket absolut er en fordel.

nu vel, du forstaar at jeg er klar over at dere ikke kan ordne med forlag og annoncer nu - det gør ingen ting, de to ting slaar vi saa foreløbig en streg over! jeg lader bladet tilsende de svenske boghandlere som vi gjorde det med linien, senere kan vi saa faa et forlag.

m. h. t. gruppens samtykke saa mener jeg at du maa kunne tilskrive dem alle og forespørge isse har jo samtykket, erik, axel og sven kan man jo hurtigt skrive til ikke? de er jo i halmstad og erik i : sommerhemmat, haverdal. harplinge. [tre ord understreget] saa er der kun lorentzen og stellan tilbage stellans adresse maa hans fru mossie vel have? eller hvornaar kommer han tilbage? til nr. 1 behøver jeg jo blot en eneste [to ord understreget] artikel, jeg har nu skrevet til erik at han maa [understreget] skrive en artikel og sende dig snarest! hvis du kan skaffe 3-4 foto fra de andre i gruppen i hvert fald 1 fra isse! og saa 2-3 andre.

[Side 2]

du forstaar dette maa [understreget] gaa i orden! det er af aller største vigtighed at sverrig er med fra begyndelsen, især nu naar norge [understreget] er gaaet med. det hele er jo ikke saa indviklet: 1 artikkel (som erik sikkert skriver nu) og 3-4 fotos. Det er blot det at halmstadgruppen er repræsenteret - i senere numre kan sverrige jo saa indtage en større plads. og desuden er det at have en redaktionsmedarbejder fra sverrige lige fra starten absolut nødvendigt selv om han først bliver aktiv fra nr. 2.

tidskriftet har jeg nu tænkt at kalde:

TRANSFORMATOR [understreget] - (fundet af min fader) det er et moderne [understreget] ord og er ens paa alle 3 skandinaviske sprog samt forstaas over hele verden. altsaa "stærkstrømmen" fra kunstens centre bliver gennem "transformatoren" (bladet) fordelt ud til forbrugerne (i mindre "farlige" strømstyrker), jeg synes dette ord er godt, hvad mener du og isse? sig jeres rigtige mening? paa omslaget vil jeg da lave en slags grafisk fremstilling af foreteelsen, der bliver et slags symbol og beholdes fra hæfte til hæfte som fast omslag. kan isse ikke lave en tegning i streg som vi kan trykke som helside i bladet altsaa i format 10,8 x 17 cm.

med en masse hilsener til greta, isse og dig selv fra din hengivne

vilhelm.

elsa beder hilse alle!

[Med Egon Östlunds håndskrift:] [Logo med ordene focus no. 1 1935 indrammet]

focus är abstrakt
stil: futura
Om teckning bör den vare ornamental omslaget utan teckning
[M.f.:] fokus
[T.h.:] [Utydeligt ord] ingeniör! [understreget]
FOCUS

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Isse er kælenavnet for Esaias Thorén.

København

Betegnet på brevet f.o..

København d. 10-8- 35
højbro plads 15

Den ledsagende kuvert verso:

afs: bjerke-petersen
højbro plads 15
københavn k.

[Langs venstre kant med Egon Östlunds håndskrift:] FOKUS

Vejbyslätt

Den ledsagende kuvert recto:

[Med Egon Östlunds håndskrift:] Vilhelm Bjerke-P

[Med Vilhelm Bjerke-Petersens håndskrift:] maskiningeniör
egon östlund.
sjungaregården
Vejbyslätt [understreget]
sverrig [understreget]

[En tegning med blyant]

Egon Östlunds arkiv. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.