Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1935-01-08

Dokumentindhold

Udstillingen "international kunstudstilling. kubisme = surrealisme" på Den Frie Udstillingsbygning i København fra d. 15. januar - d. 28. januar 1935.

Transskription

adr: højbroplads 15 3
københavn k.

8 - 1 - 35

hr. gösta adrian-nilsson,

tak for deres brev, jeg haaber da oprigtigt at de selv kan komme ned til udstillingen, jeg er ogsaa sikker paa den vil interesserer dem, idet den franske afdeling bliver meget fin med alle de bedste surrealister, heriblandt dali, max ernst, hans arp, tanguy, klee, man ray og mange andre ialt 34 arbejder - skulptur af giacometti og arp.

al omtale af udstillingen skal jeg med glæde sende dem et exemplar af eller opbevare til dem saafremt de kommer herned, hvad jeg absolut haaber!

det bedste vilde være om de kunde

[Side 2]

komme allerede til ophængningen og ferniseringen der begge dele er om mandagen d. 14de, idet fernisagen er om aftenen kl. 8 - dette vilde være godt af hensyn til pressen, da jeg jo blandt andet gaar ud fra at en af aviserne vil have interesse i at interviewe dem. da vil jeg bede dem komme søndag morgen, søndag aften er der nemlig planlagt en lille sammenkomst hos mine forældre (museumsdirektør carl v. petersen) hvor de svenske og norske malere vil mødes med de danske. jeg vilde være glad om de i tide vil give mig besked derom.

det har hele tiden været min tanke at sælge G.A.N. skriftet paa udstillingen sammen med andre bøger der angaar udstillingen.

med de bedste hilsener
deres ærbødige
vilh. bjerke-petersen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Betegnet på brevet f.o.:

adr: højbroplads 15 3
københavn k.

Kent Belenius samling.