Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1939-05-02

Modtager

Egon Östlund

Dokumentindhold

Tilbud om at købe en gouache af Francis Picabia.

Transskription

Birkerød. 2 - 5 - 39.

Kære Egon,

Jeg har faaet tilsendt dette billede af Francis Picabia.

Det er digteren Benjamin Perèt, der ejer det og han vil sælge det meget billigt, da han trænger til penge.

Han har tilbudt mig det for 1500 frc. (ca 165 kr.), det er en gouache paa karton, stor 76 x 105 cm.

Tilsvarende billeder af Picabia koster omkring 4 - 5000 frc. i Paris normalt. Jeg har imidlertid ikke raad til at købe det nu, saa hvis du har interesse i det, kan du faa det.

Vil du sende fotografiet tilbage til mig, hvis du ikke [understreget] vil have billedet.

Vi har lejet hus sammen med Isse i haverdal i sommer, det hus han havde i fjor.

Vi kommer derover ca 20 maj.

Saa vi ses vel til den tid.

Bedste hilsen fra Elsa

og din Vilhelm.

[Med Egon Östlunds håndskrift]

Pank: fotot återgår

8/5-39

E.Ö.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Birkerød

Betegnet på brevet f.o.:

Birkerød. 2 - 5 - 39.

Halmstad

Den ledsagende kuvert recto:

[Med Egon Östlunds håndskrift:] 2/5 1939

[Med Vilhelm Bjerke-Petersens håndskrift:] Hr. Maskiningeniør
Egon Östlund
Halmstad [understreget]
Sverige.

Egon Östlunds arkiv. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.