Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1934-12-17

Recipient

Egon Östlund

Document content

Awaiting summary

Transcription

birkerød d. 17 - 12 - 34

hr. ingenior e. östlund,

da jeg i dag har modtaget brev fra erik olson har jeg herigennem erfaret at richard s. mortensen har henvendt sig til erik olson for at forsøge at forhindre halmstadgruppens deltagelse i den kommende udstilling og mener da at en lignende henvendelse maaske er sket til ing. östlund. jeg synes derfor det er min pligt af hensyn til sagen at meddele mit i denne affære. sagen laa saaledes: imedens jeg var i oslo blev der af eiler bille og richard s. mortensen foretaget et atentat paa mig i "politiken" i anledning af udsendelsen af min bog - hermed var "linien" naturligvis sprængt - derfor fremlagde jeg for de to andre spørgsmaalet om udstillingen, da denne naturligvis skulde [understreget] gennemføres, og udtalte som eneste mulighed at enten den ene part, nemlig de to, eller den anden part, mig selv, maatte gennemføre denne udstilling, da et samarbejde efter det passerede var umuliggjort. bille og mortensen ønskede imidlertid ikke [understreget] at paatage sig arrangementet, hvorfor jeg overtog det. derefter satte de som betingelse for selv at deltage at udstillingen skulde fremtræde som arangeret af "linien"

[Side 2]

2

hvilket jeg selvfølgelig ikke kunde gaa med til, da jeg ikke har noget med "linien" at gøre mere. dette er det klare sammenhæng.

alt hvad der udover dette er sagt og vil blive sagt kan kun stemples som personligt had og misundelse og vedrører ikke udstillingen.

den eneste forandring der er sket med udstillingen er da den at bille og mortensen ikke udstiller - men dette er jo ogsaa let forklarligt da ingen af dem har billeder færdige til at kunne udstille.

jeg er ked af at vore udenlandske gæster skal rodes ind i disse, dem uvedkommende, indre anliggender, men jeg synes jeg maatte forklare sagens sande sammenhæng.

udstillingen er iøvrigt allerede en begivenhed, der er paa alles læber.

med de venligste hilsener

ogsaa til kolegaerne i halmstad

deres

ærbødige

vilh. bjerke-petersen.

Facts

PDF
Letter

Dansk

Birkerød

Betegnet på brevet første side f.o.:

birkerød d. 17 - 12 - 34

Halmstad

Den ledsagende kuvert recto:

[Med Egon Östlunds håndskrift:] 17/12-34

[Med Vilhelm Bjerke-Petersens håndskrift:] hr. ingeniör e. östlund
halmstad [understreget]
sverige [understreget]

Egon Östlunds arkiv. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.