Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1934-12-18

Modtager

Ejler Bille

Dokumentindhold

Udstillingen "international kunstudstilling. kubisme = surrealisme" på Den Frie Udstillingsbygning i København fra d. 15. januar - d. 28. januar 1935; Bruddet i "linien".

Transskription

birkerød d. 18 - 12 - 34

kære bille,

da jeg har læst et brev mortensen havde skrevet til erik olson, hvori han paa grundlag af løgnagtige beskyldninger mod mig forsøgte at forhindre halmstadgruppens deltagelse i udstillingen i jan, og da jeg naturligvis gaar ud fra at du intet kendskab har til dette brev eller dets indhold idet det er af en saadan art at kun en gennemdegenereret og ansvarsløs person som maa karakteriseres som et stakkels usselt kryb, kan staa bag dets indhold. jeg vil derfor bede dig undersøge dette ved henvendelse til mortensen og tage standpunkt til dette skridt fra hans side. saafremt du billiger hans handling og derved plaserer dig selv i samme møgpøl som han for øjeblikket befinder sig i er ethvert forhold af enhver art i fremtiden mellem dig og mig fuldstændig udelukket og jeg maa ved enhver lejlighed tage afstand fra enhver ytring der skyldes og udgaar fra "linien" idet et saa raadent foretagende umuligt kan gøre et sandt arbejde. selvfølgelig ønsker jeg ikke at have en andel i "linien", som jeg hidtil har haft paa kr. 50 - denne trækker jeg ud og sender derfor samtidig med dette brev kr. 3 som rest [ord overstreget] fra vort mellemværende.

vilhelm.

Fakta

Brev

Dansk

Birkerød

Betegnet på brevet f.o.:

birkerød d. 18 - 12 - 34

Richard Mortensens brevarkiv. Statens Museum for Kunst.