Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1934-11-04

Modtager

Egon Östlund

Dokumentindhold

Udstillingen "international kunstudstilling. kubisme = surrealisme" på Den Frie Udstillingsbygning i København fra d. 15. januar - d. 28. januar 1935; Vilhelm Bjerke-Petersens reaktion på Richard Mortensens og Ejler Billes artikel i dagbladet Politiken, onsdag d. 31. oktober 1934, hvori de tager afstand fra Bjerke-Petersens bog "Surrealismen"; "linien"s sprængning.

Transskription

birkerød d. 4- 11- 1934

hr. ing. e. östlund.

jeg er meget ked af at jeg skulde svigte dem i torsdags, men sagen er følgende: da jeg kom paa toget i oslo, købte jeg "politiken" og fandt heri et enestaaende groft, personligt angreb - ja overfald - paa mig fra mine to arbejdskammerater - dette fik mig til at opgive mødet med halmstadmalerne, da jeg indsaa at en fuldstændig revolution maatte opstaa i vor kreds. jeg maa da ogsaa nu meddele dem det triste at vor udstilling er fuldstændig sprængt i den form den var tænkt. selv kommer jeg ikke til at deltage og de fleste andre danske hellerikke idet de fleste gaar med mig - tilbage staar kun eiler bille og richard s. mortensen, hvorvidt de vil forsøge at danne en ny udstilling ved jeg ikke og om halmstadgruppen ønsker at udstille sammen med dem maa halmstadgruppen naturligvis selv afgøre saafremt de faar anmodning, jeg vil dog ikke anbefale det.

jeg haaber i løbet af høsten 1935 at kunne faa ordnet en ny udstilling [to ord understreget] under tildels andre former hvortil jeg meget gærne [to ord understreget] vilde have halmstadmalerne med. jeg er meget ked af at maatte meddele dem dette og haaber

[Side 2]

2

ikke de tager mig det altfor ilde op at jeg udeblev i torsdags, de forstaar sikkert at jeg hurtigt maatte til københavn for at ordne det fornødne.

jeg haaber i løbet af en maaneds tid at komme en tur til halmstad for at tale med malerne og med dem og for at se lidt kunst.

jeg beder halmstadmalerne tilgive mig at jeg har brugt deres tid til ingen nytte, men jeg haaber stærkt paa at de alligevel vil samarbejde med mig en anden gang og da forhaabentlig med et bedre resultat.

med hilsener til malerne og de venligste hilsener til ing. östlund fra deres

ærbødige

vilh. bjerke-petersen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Brevet omhandler Ejler Billes og Richard Mortensen læserbrev i Politiken, onsdag d. 31. oktober 1934, hvori de tager afstand fra Vilhelm Bjerke-Petersens bog "Surrealismen". Artiklen fører til kunstnergruppen "linien"s sprængning.

Birkerød

Betegnet på brevet f.o.:

birkerød d. 4- 11- 1934

Halmstad

Den ledsagende kuvert recto:

[Med Egon Östlunds håndskrift:] 4/11-34

[Med Vilhelm Bjerke-Petersens håndskrift:] hr. maskiningeniör
e. östlund
halmstad [understreget]
sverige [understreget]

Egon Östlunds arkiv. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.