Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1935-01-21

Dokumentindhold

Udstillingen "international kunstudstilling. kubisme = surrealisme" på Den Frie Udstillingsbygning i København fra d. 15. januar - d. 28. januar 1935; Bruddet i "linien".

Transskription

d. 21- 1- 35

til redaktionen af "linien"

v/ eiler bille og richardt s. mortensen,

efter eiler billes optræden i den frie udstillingsbygning d. 21- 1- 35, der gjorde at jeg saa mig nødsaget til at udvise ham af bygningen, [ord overstreget] vil jeg herved meddele d'herrer at jeg ikke ønsker den artikel af andré breton, der staar opført som forord i kataloget til den internationale kunstudstilling og som ejes af mig idet jeg har købt artiklen af breton med ejendomsret for skandinavien, trykt i "linien". saafremt den alligevel vil blive aftrykt i "linien" mod mit her fremsatte ønske, vil der [ord overstreget] fra min side blive rejst retsligt krav om erstatning dels for artiklen og dels paa einar tassings vegne om for oversættelsesretten til et beløb af ialt kr. 300,00 [to ord dobbelt understreget]

vilh. bjerke-petersen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Richard Mortensens brevarkiv. Statens Museum for Kunst.