Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1.11.1934 - 17.12.1934

Dokumentindhold

Udstillingen "international kunstudstilling. kubisme = surrealisme" på Den Frie Udstillingsbygning i København fra d. 15. januar - d. 28. januar 1935; Bruddet i "linien".

Transskription

2

dette som en fortsættelse af den hensynsløse forfængelighed der i har præget jeres [ord overstreget] skridt i den sidste tid - især efter at jeg havde tilbudt jer [understreget] at overtage hele udstillingen, hvilket i ikke turde paatage jer. havde i virkelig ønsket at samarbejde havde i vel indbetalt jeres del i rette tid.

nu bliver udstillingen gennemført, saa sagen reddes i ideel henseende. personligt var jeg helst fri for udstillingen saa ved at svare annulerede x havde jeg haft god lejlighed til at unddrage mig ansvaret. nærmest af hensyn til gæsterne paatog jeg mig opgaven.

herved indbyder jeg jer til at deltage i udstillingen med billeder og skulptur og haaber at i vil støtte sagen ved at deltage.

jeg maa have svar snarest af hensyn til pladsen og dette svar er absolut bindende! [15 ord understreget]

i forstaar at sagen nu ligger klar saa forhandlinger er udelukket.

vedlagt sender jeg en artikel af erik olson til linien!

jeg har kontingent til jer paa linien fra alf rolfsen [to ord understreget], oslo, sejerstedt bødtker, oslo og nationalgalleriet (johan h. langaard) oslo, jeg sender det en af dagene.

vilh. bj. petersen.

x med tiltænkt rejsning af erstatningskrav mod os for tabt lejemaal!

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Brevet er skrevet efter Ejler Billes og Richard Mortensens indlæg onsdag d. 31. oktober 1934 i dagbladet Politiken, hvor de offentligt tager afstand fra Vilhelm Bjerke-Petersens bog "Surrealismen", og inden Vilhelm Bjerke-Petersens brev til Ejler Bille d. 18.12.1934, hvor Vilhelm Bjerke-Petersen beder Ejler Bille tage standpunkt i forhold til Richard Mortensens fremfærd.

D. 14.11.1934 skriver Vilhelm Bjerke-Petersen til Egon Östlund, at udstillingen er bragt i orden igen, hvilket kan indikere, at nærværende brevfragment er skrevet mellem d. 14.11.1934 og d. 17.12.1934.

Der er tale om s. 2 af et brev, dvs. et fragment eller et ufuldstændigt dokument.

Richard Mortensens brevarkiv. Statens Museum for Kunst.