Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1934-12-05

Modtager

Egon Östlund

Dokumentindhold

Udstillingen "international kunstudstilling. kubisme = surrealisme" på Den Frie Udstillingsbygning i København fra d. 15. januar - d. 28. januar 1935.

Transskription

birkerød d. 5-12-34

hr. ingeniör e östlund,

de har vel faaet alle blanketterne?

jeg havde i dag brev fra erik olson, han talte om at han havde bedt ingeniøren om at undersøge mulighederne for at flytte udstillingen til stockholm bagefter - det er en udmærket idé og vilde være meget interessant, hvis det ikke lader sig gøre, kan man da ikke forsøge göteborg?

jeg planlægger for tiden kataloget, jeg har heri tænkt at bringe 12 reproduktioner fordelt som følgende: 4 svenske, 4 franske, 2 norske og 2 danske. heraf mener jeg for sveriges vedkommende at gösta adrian-nilsson maa have 1, og berg, da han er billedhugger, 1, hvorledes skal de 2 andre da fordeles, kan der blive enighed om det? at tage et billede af hver udstiller bliver for meget tror jeg.

hvad mener ingeniør østlund om denne ordning? fotografierne maa jeg have [ord overstreget], helst, hvis det kan lade sig gøre, inden d. 20de ds.

gösta adrian nilsson skriver jeg selv til, men jeg har endnu ikke hørt fra ham.

sagen er nemlig den at da jeg talte med erik olson i sommer sagde han til mig at halmstadgruppen vilde invitere g.a-n. som æresgæst, og saaledes betale omkostningerne, men at jeg skulde sende en invitation først, da det saa bedre ud; derfor skrev jeg dengang til g.a.n og inviterede ham og sagde da at det var uden økonomisk risiko for ham idet udstillingen betalte omkostningerne. derfor maatte jeg nu skrive igen og spørge om han selv turde tage risikoen da jeg er helt alene om udstillingen. halmstadgruppens garanti dækker kun 1% knapt nok) for gruppens plads. siden dette har jeg ikke hørt fra g.a.-n.

med de venligste hilsener deres

vilh. bj.-petersen

[Langs papirets venstre margin med Egon Östlunds håndskrift:] Se svar på baksidan av brev
från B-P av 1/12-34

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Birkerød

Betegnet på brevet f.o.:

birkerød d. 5-12-34

Halmstad

Den ledsagende kuvert recto:

[Med Egon Östlunds håndskrift:] 5/12-34

[Med Vilhelm Bjerke-Petersens håndskrift:] hr. ingeniör
e. östlund
halmstad [understreget]
sverige.

Egon Östlunds arkiv. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.