Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen's international correspondance

Redaktionelle bemærkninger

I forbindelse med kildematerialets registrering i Kilder Til Dansk Kunsthistories database er brevenes originale skriftsprog fastholdt. Dette betyder også, at stavefejl og slåfejl er fastholdt i transskriberingen. Egon Östlunds breve er visse steder skrevet med gnidret blyant og derfor delvis udtydelige. Der tages derfor forbehold for stavefejl i afskrivningen af Östlunds svar.
Eksemplarer af Vilhelm Bjerke-Petersens bog ”mindernes virksomhed” fra 1935 med dedikation fra Bjerke-Petersen til Salvador Dalí (1904-1989), Alberto Giacometti (1901-1966) og Wassily Kandinsky og to tegninger med dedikation fra Vilhelm Bjerke-Petersen til henholdsvis Hans Arp og Sophie Taeuber-Arp er ikke taget med i registreringen af skriftligt materiale. Dalís eksemplar befinder sig i Fundació Gala-Salvador Dalí, mens Kandinskys eksemplar (”an meinem hochverehrten lehrer / wasily kandinsky / ergebenst von / vilh. bjerke-petersen.”) og de dedikerede tegninger til Arp-parret er i samlingerne på Centre Pompidou i Paris.
Originalværker, som er dukket op i forbindelse med projektet, heriblandt en blyantstegning af Hans Arp og et broderi af Elsa Thoresen med signerede og daterede originaltegninger af bl.a. Kurt Schwitters, Wilhelm Freddie, Halmstadgrupppens medlemmer (dog ikke Waldemar Lorentzon (1899-1984)) og X-et (1899-1970), er ikke registreret i projektets database, med mindre de udgør en del af eller har betydning for de skriftlige korrespondenser. Det gælder for eksempel Kurt Schwitters’ tegning, som er udført på et takkekort til Bjerke-Petersen i 1938.
Kunstnergruppen ”linien” og Halmstadgruppen er registrerede som grupper, ligesom gruppernes enkelte medlemmer er registreret individuelt. ”linien” og Halmstadgruppen er registreret, hvor gruppen er nævnt ved navn, og hvor der henvises til den. Enkeltmedlemmer er alene registreret, hvor de er nævnt med navn.
To breve fra Vilhelm Bjerke-Petersen til Erick Struckmann findes i Kilder Til Dansk Kunsthistories registrering af brevene i J. F. Willumsens samling. Brevene er ikke medtaget i registreringen af Bjerke-Petersens breve.
Fire enkelte personer og et enkelt par er ikke registreret i kildesamlingens personregister, idet det ikke har været muligt at finde frem til eller identificere rette vedkommende. Det drejer sig om ”professor Piper” i brevet fra Rose Fried til Vilhelm Bjerke-Petersen; den revolutionære ”Skalden Norman” i et brev dateret d. 7. september 1935 fra Egon Östlund til Vilhelm Bjerke-Petersen; ”redaktör E. Svensson” i et brev dateret d. 17. september 1935 fra Egon Östlund til Vilhelm Bjerke-Petersen; ”Pierre Gaugin” i en kladde dateret 24. august 1948 fra Ib Geertsen til Vilhelm Bjerke-Petersen; og ”Balmstrands” i et brev dateret d. 20. november 1948 fra Vilhelm Bjerke-Petersen til Egon Östlund. Hertil kommer seks svenske abonnenter på tidsskriftet ”konkretion”, som omtales i et brev dateret d. 6. november 1935 fra Egon Östlund til Vilhelm Bjerke-Petersen. Derudover mangler følgende personer komplet data: Hans Eklund; Rose Fried; Louis Hahne; Erik Hjorthén; Karl Hultén; Elise Johansen; Oskar Müller-Widmann; Jørgen Neergaard; Hugh Gordon Porteus; René Renne; Claude Serbanne; Joseph Slevin; Einar Tassing; Greta Östlund; Jan Östlund.
Nogle breve og fotografier er ved projektets afslutning ikke blevet affotograferet eller scannet. Disse breve og fotografier indgår ikke som vedhæftede dokumenter i det afleverede materiale.

Ny Carlsbergfondet retter en stor tak til alle rettighedshavere, der har givet tilladelse til at publicere materiale i dette arkiv. Ny Carlsbergfondet har ydermere forsøgt at finde alle relevante rettighedshavere inden publicering af dette arkiv. Skulle enkelte mangle, bedes de venligst henvende sig til Fondet.
The New Carlsberg Foundation is grateful to all estates and copyright holders for use of copyrighted material. Every effort has been made to trace the copyright holders of material used and quoted in this database. The New Carlsberg Foundation would welcome the opportunity to rectify any omissions brought to their attention.
Alle breve skrevet af Vilhem Bjerke-Petersen er © The Estate of Vilhelm Bjerke-Petersen
All letters written by Vilhelm Bjerke-Petersen are © the Estate of Vilhelm Bjerke-Petersen