Menu

Vilhelm Bjerke-Petersen

1934-06-27

Dokumentindhold

Svar på et brev; Diskussion af surrealismen som middel til forandring af kunsten og kulturen; Arbejdet i "linien" med tidsskrifter og udstillinger.

Transskription

1

råstorp. 27.6.34.

kære ven. det var rart at høre lidt nyt. jeg fik brev fra bille samme dag.

det er sikkert en god ide med et samarbejde situationen er jo nu saadan at vi mere end nogen sinde behøver saglig støtte fra andre sider. den psykoanalytiske underbygning for kunstnerisk skaben er nu noget fundamentalt for intellektuelt skabende. - ligeledes har vi brug for økonomerne. jeg anser dali og ernst for de 2 eneste der for alvor ved hvad de beskæftiger sig med. jeg forstaar godt de andre surrealister tænker sig lidt om. (masson er for øvrigt ikke surrealist han blev højtideligt udstødt af ligaen for et par aar siden).

læs den artikel i minotaure III af dali om "den skrækkelige spiselige skønhed i den moderne arkitekturs stil". hans brev om erotisk frihed gaar meget videre end vi først havde tænkt. dette at han bortskærer den idealisme kunsten har været ført af de sidste 30 aar og som har [ulæseligt ord] [ulæseligt ord] af det teoretiske arbejde betinger en pludselig rigdom i fantasiens udtryk. han siger det samme som gustav i jerusalem: verden er ikke stor nok for kærlighed endnu nu gaar gustav een vej og siger jeg vil hænge i troens seje traad indtil.... (indtil hvad?) dali siger: vi er ikke andet end mennesker.

[side 2]

det ligger i det levendes natur (i det mindste i vore dage) at være nevrotisk.

hans kolombusæg slaar en spuns af en tønde jeg har længe været ked af den raa eller ensfarvede rammeliste. nu vil jeg have gyldne pragtfulde straalende. ornamentikke.

så du forstaar jeg forsøger her kort at skizsere hvorfor jeg ogsaa er dalipræget de billeder jeg har malet heroppe (1/2 snes smaa) er rumlige . formede og forsøger idet hele taget at blive mere rige. jeg lægger stærkt vægt paa strukturen. jeg gaar her i skovene og finder object's modern' style.

naturligvis tror jeg paa den abstrakte automatiske kunst men for at nyde den skal man indstille sig med et hyper-sensibelt følelsesapparat det er kun udvalgte guder benaaet vi maa indstille [ord overstreget] os paa menneskeheden ellers faar vi den ikke i tale. der er f.eks. noget fuldkommen fjollet i at vi tror vi kan faa et intellektuelt publikum i tale med billeder der netop appelerer til mennesker der er i stand til at drømme meditere (den religiose type).

Selvfølgelig maa et intellektuelt publikum have kunst der indeholder et umiddelbart

[side 3]

3

synligt intellektuelt moment. jeg tror det vi kaldte: den aktuelle situations kunst. tager form som noget mere principielt. det er maaske den vej vi kommer til at gaa et stykke tid (blot i en anden mere udvidet form en vi dengang tænkte os).

selvfølgelig faar P.H. en lang næse naar vi nu kommer med den psykisk-materialistiske funktionalisme. vi vil give alle huse facadeudsmykning. (det har de altid haft.) men nu skal de være mere pragtfulde end nogensinde og vær sikker paa at vi her rammer noget saa principielt i det menneskelige sind at vi i løbet af faa aar har en bølge af folk med os. - der vil blive et værre rod i begyndelsen alle vil tro at nu er borgerligheden ved at sejre.

det er ikke tilstedeværelsen [understreget] af nips blonder lyseduge portjærer polykrome nøgleskilte glas malerier kobenhavns porcelænsvæsen tapeter o.s.v. der er forkert det er ornamentikken [understreget] der ikke er tidssvarende.

jeg indstifter her nederst paa denne side den vegetative ornamentik [påtegning med bølgelinje og prikker] udsprunget af

[side 4]

4

psykisk-materialistisk-automatisme.

det flademæssig funktionelle maleri har [understreget] gjort sin pligt. vi staar nu med en fremragende teknik. og viden om udtryk nu skal vi overvælde verden med billeder. der skal allevegne være bunker af kunst. ikke kun exklusiv (vi ender paa den anden maade som jesusser i jerusalem) vi vil ud og lave broderimønstre i festlige anal-sadistiske ornamentikker for lækre bondepigelegemer og ligge i disses arme.

jeg bor her i en indremissionsk kreds her er alt liv og al fest og al ornamentik standset. [Ord overstreget] de er her saa langt nede i moderskødet, de lever praktisk talt før deres fødsel at de hverken kender ural anal oral eller nogensomhelst anden form for liv.

vort liv maa være lutter fester. selve fænomenet festen [understreget] interesserer mig meget og vi maa faa kompetente til at lave en kampagne for nye symbolske højtideligheder der afspejler livets dybder og hvori vi alle kan deltage.

ser du vi [understreget] forstaar hvad det er folk blir saa forgabede i naar de ser et landskab et portræt

[side 5]

o.s.v. vi ved hvorfor "gamle huse" er højere i pris end "nye huse". hvorfor blir "den gamle spinderok" populær.

VI [understreget] maa honorere folks krav om det vi før ansaa som borgerlig kunst.

den isolationsfølelse og ensomhedstrang der ligger i et billede af raadal eller brockdorf naar de kæmper med et landskab med tomme marker og et hus uden dør kan vi [understreget] jo [ulæseligt ord] langt bedre og hurtigere og rigere og billedet er en psykologisk virkelighed.

naar jeg sidder her og drømmer . ser jeg vor næste udstilling med billeder der overgaar alt fra karl block til vore dage (næsten ogsaa picasso og dali) (de rafinerte enere)

vi maa ha en psykoanalytiker til at udrede den psykologiske baggrund for at alle hjem paa landet har et billede af thorvaldsens kristus.

den er sikkert et skalkeskjul for noget uhyre perverst. men hvad?

vore naturalistiske billeder (som vi sikkert vil male

[side 6]

i fremtiden) adskiller sig fra andres paa 2 maader: 1) de er bedre. 2) de har pudsige titler. kunde du ikke tænke dig at udstille et smukt religiøst billede af en lille sød pige i rød kjole med blomster i hånden gaa i en stor sort skov med knækkede grantræer og en beskyttende [ord overstreget] basun engel hængende beskyttende i luften, med titlen: super hyklerisk skalkeskjul for vanvittig angstnevrose.

folk siger først: næ!! det bliver maaske indkøbt til en kirke eller af leo swane og saa faar de et sjok i kataloget.

jeg er ved at male et saadan et. det er en kopi af et olietryk jeg har fundet her og som for øvrigt findes alle vegne.

prøv og find nogle gamle olietryk og analyser dem. de har altid haft den samme kraft overfor de store masser ligesom Kristian IX. i Galla.

vi har altsaa efter min mening 2 veje: enten exklusiv ensomhed eller storslaaet vegetativ livsudfoldelse i erkendelse af at alle har ret til deres indholdsløse form for liv

[side 7]

7

jeg ser en bekræftelse paa mine tanker deri at du ogsaa er blevet dali paavirket.

[streg]

mine sidste billeder er utvivlsomt rigere.

[streg]

kan vi ikke faa en mand som jørgen neergaard til at skrive om den paranoiske mekanisme? vi maa have nogle artikler med experimenter udført af psykoanalytiker og kunstner. tror du ikke vi kan faa noget ud af et samarbejde med fotograferne. jeg har tænkt paa hende nede paa strøget der har fotograferet lullu ziegler og saa davidsen maaske ogsaa [ulæseligt ord] det kunde baade give annoncer og godt billedstof.

[streg]

jeg tager til kobenhavn c den 9-7. da jeg skal ordne forskellige ting du kan saa lige [ord overstreget] naa at se mine billeder for de bliver sendt til fredericia hvis du da er i birkerød til den tid. jeg bliver i byen 1/2 snes dage og rejser saa herop igen til c. 15 august. derefter antager jeg jeg tager til københavn

[streg]

hvordan med unionalen 1935 i oslo tror du ikke vi kunde ordne følgende sag: (hvor megen forbindelse har du med komiteen??) jeg har tænkt følgende: [ord overstreget] hvis det kan lade sig gøre lader vi kataloget for denne udstilling trykke i et nummer af linien og behand.

[side 8]

8

ler problemer omkring denne udstilling og sælger det paa udstillingen som en slags fyldigere katalog. eller endnu bedre: vi patager os overfor komiteen at lave katalog som de saa skal betale en mindre sum for (eller slet intet) mod vi faar indtægten. der er noget i ideen. hvad synes du. det vil være en stor reklame.

i det hele taget er der vist noget at gøre ved at optage katalog for udstillinger vi sympatiserer nogenlunde med i linien for en mindre sum.

jeg ser ikke andet end vi kan faa en morsom tid de kommende aar

her er morsomt at fiske her er gode aborrer og gedder
jeg har indrettet et gammelt forladt hus til atelier omegnen er meget afvekslende.

jeg sender et desværre daarligt billede af mit sidste maleri fra aalsgaarde apparatet kan ikke tage [udtværet ord]

hilsen

mortensen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Brevet nævner på s. 7 en kvindelig fotograf "nede paa strøget". Der er sandsynligvis tale om fotograf Rie Nissen, som havde atelier på Østergade (en del af Strøget). Nissen deltog på udstillingen "international kunstudstilling. kubisme = surrealisme" på Den Frie Udstillingsbygning i 1935.

Råstorp

Betegnet på brevet f.o.:

råstorp. 27.6.34.

IV 75. Vilhelm Bjerke-Petersens arkiv. Museum Jorn.